Drukbezochte speeddate

Geplaatst op: woensdag 27 januari 2016

Afgelopen maandagavond was het een drukte van belang in de hal van het gemeentehuis. Op initiatief van het Vrijwilligerssteunpunt vond weer de al bijna traditionele speed date plaats. Een groot aantal vrijwilligersorganisaties en bedrijven had zich aangemeld om samen te verkennen of zie iets voor elkaar konden betekenen. In een soort van pressure cooker kreeg iedereen de gelegenheid om steeds 5 minuten met zijn tweeën een paar korte vragen te bespreken. Deze vragen hadden vooral betrekking op wat men zocht en wat men te bieden had. Gedurende een uur werd er door alle deelnemers intensief met elkaar gesproken en ideeën uitgewisseld. Daarna was het tijd voor een drankje en een hapje en kon men nog eventueel een gesprekje afmaken.

Aan het einde van de bijeenkomst was er nog ruimte voor het melden van een initiatief in oprichting, de Tynaarloér Uitdaging. Een Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat zich richt op het tot stand brengen van verbindingen tussen het lokale bedrijfsleven inclusief bestaande netwerken en serviceclubs enerzijds en maatschappelijke, culturele, zorg- en onderwijsorganisaties anderzijds.  Het doel is de leefkwaliteit van de bewoners in de betreffende gemeente te verbeteren. Vragen vanuit het maatschappelijk veld (vaak stichtingen of verenigingen die actief zijn op het gebied van zorg, cultuur of sport) komen binnen bij De Uitdaging. Een ondernemersgroep beoordeelt de aanvragen en wijst uit haar midden een projecteigenaar (jonge hond) aan die ervoor zorgt dat het beoogde eindresultaat wordt bereikt. Het gaat hierbij vooral om bijdragen van bedrijven op het gebied van kennis en kunde, extra handen en materialen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van een Uitdaging in Tynaarlo. Er wordt nu gezocht naar bedrijven die hiertoe ´de kar willen trekken´. De gemeente heeft, in de persoon van wethouder Berends, aangegeven open te staan om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Uitdaging. Wordt vervolgd dus.


Meer berichten over: