Duidelijkheid over centrumplan Vries

Geplaatst op: donderdag 18 september 2014

Vanmiddag heeft het college van Burgemeester en Wethouders onderstaande brief aan de leden van de gemeenteraad gestuurd.

Al enkele jaren zijn wij in overleg met de ondernemers in het dorp Vries en ontwikkelaar Berginvest over de mogelijkheden om het centrum op te waarderen. In samenspraak met woningbouwcorporatie Woonborg en een klankbordgroep (waarin omwonenden en ondernemers participeren) is een plan ontwikkeld. Dit plan zet in op het realiseren van nieuwe winkelruimtes naast de supermarkt Emté en in – samenhang daarmee – een opwaardering van de openbare ruimte.

De afgelopen 1,5 jaar heeft Berginvest huurders gezocht voor de nieuw te realiseren winkelruimtes. Helaas heeft dit onvoldoende resultaat opgeleverd. Op 17 september jl. heeft Berginvest ons laten weten dat hij onvoldoende mogelijkheden ziet om verder te investeren. Het plan dat voorlag is daarmee niet langer realiseerbaar. Vanzelfsprekend zullen we u op korte termijn informeren over de financiële effecten van deze ontwikkeling.

Wij zullen naar aanleiding van de ontstane situatie opnieuw in gesprek gaan met de ondernemers in het dorp om te kijken welke wensen er leven en welke mogelijkheden er zijn om op korte termijn het centrum van Vries op een andere manier een impuls te geven. Deze inzichten zullen we ook meenemen in de nieuwe visie die we voor het dorp Vries aan het voorbereiden zijn en waarover we nog met u en de inwoners van Vries in gesprek zullen gaan.


Meer berichten over: