Eikenprocessierups ook in Tynaarlo

Geplaatst op: dinsdag 2 juli 2019

De overlast van de eikenprocessierups neemt toe. Op veel plaatsen in Nederland is het aantal rupsen verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Ook in Tynaarlo is het aantal plekken waar de eikenprocessierups voorkomt toegenomen. Wat doet de gemeente hieraan?

De gemeentelijke boomverzorgers houden in de gaten waar de eikenprocessierupsen zitten, ook krijgt de gemeente meldingen van inwoners. De eikenbomen waar de rups in aangetroffen is, krijgen een rood wit lint. Dit lint waarschuwt om niet onnodig bij de boom in de buurt te komen, eronder te gaan zitten of er langdurig bij stil te staan. Want blijf je op gepast afstand, dan is de kans kleiner dat je in contact komt met de brandharen van de rups, die klachten zoals jeuk en irritatie veroorzaken.

Hoe bestrijdt de gemeente de rups?
De gemeente bestrijdt de rups in gemeentebomen die op risicovolle plekken staan. Bijvoorbeeld in het centrum van een dorp, bij een school of een kinderdagverblijf. Om de nesten te verwijderen schakelt de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in. Zij halen de nesten weg door ze op te zuigen, de nesten gaan vervolgens in dichte zakken naar de vuilverbranding. Op dit moment is het aantal rupsen in Nederland zo groot, dat de bedrijven worden overvraagd. Nesten in de gemeente Tynaarlo kunnen dan ook niet meteen worden verwijderd als er melding van wordt gedaan.

Is preventieve bestrijding mogelijk?
Er zijn in Nederland proeven gedaan met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups door het spuiten van een biologisch bestrijdingsmiddel in een bepaalde periode van het jaar. Daar waar de proeven zijn gedaan waren de nesten kleiner. De gemeente Tynaarlo doet niet aan deze vorm preventieve bestrijding, omdat het middel dat hiervoor wordt gebruikt schadelijk kan zijn voor andere insecten en vogels. Bovendien zijn de resultaten zo minimaal dat dit niet opweegt tegen het arbeidsintensieve werk.

Eikenprocessierupsen in eigen boom?
Inwoners die op hun eigen perceel te maken hebben met besmette eikenbomen, zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Hen wordt afgeraden met de rupsen zelf aan de slag te gaan, vanwege de kans op verspreiding van brandhaartjes. Het is het veiligst om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen, maar ook dan bestaat de kans op langere wachttijden.

Wat is de oorzaak van de toegenomen overlast?
Vorig jaar was er al een verdrievoudiging van het aantal rupsen ten opzichte van 2017. Mogelijk zijn dit jaar veel rupsen voortgekomen uit eitjes die vorige zomer zijn afgezet. Met extreme temperaturen kunnen de rupsen zich ingegraven. De kans bestaat dat zij een jaar of langer in de grond blijven zitten totdat de omstandigheden gunstig zijn. Wat de afgelopen jaren in de grond is opgebouwd, kan dan opeens tevoorschijn komen.

Anders dan vorige jaren zitten er dit jaar ook veel rupsen in bossen met eiken. Mogelijk komt dat doordat eikenprocessievlinders in de hete zomer van vorig jaar koelere en vochtiger plekken hebben opgezocht om hun eipakketjes af te zetten. Een andere verklaring is dat vlinders door het grote aantal soortgenoten vorig jaar gedwongen werden nieuwe gebieden te koloniseren.

Wordt de overlast volgende jaren nog erger?
Dat is wel de verwachting. Er staan veel eiken in Nederland en er is dus veel voedsel voor de rups. Bovendien zijn de temperaturen gunstig voor het beestje.

Vermoedt u dat de eikenprocessierups in een boom bij u in de buurt zit? Bel dan met de gemeente via het algemene nummer 0592 – 266 662.

INFOBLOKJE
De eikenprocessierups komt van mei tot en met augustus voor in heel Drenthe. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de brandharen van de rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, uitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen. De brandharen zijn niet zichtbaar met het blote oog.

Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot twee weken vanzelf. Zijn de klachten ernstiger of gaan ze niet weg, neem dan contact op met uw huisarts.

Op de website van GGD Drenthe staat de juiste informatie over wat u kunt doen als u in aanraking bent gekomen met de eikenprocessierups (www.ggddrenthe.nl).

foto, onderschrift: boom met eikenprocessierups op de kruising Meeuwenlaan/Wielewaalstraat in Vries


Meer berichten over: