Eindelijk iets moois op plaats gereformeerde kerk?

Geplaatst op: vrijdag 29 april 2016

De plek waar de gereformeerde kerk heeft gestaan ligt al jaren braak. Ooit gekocht door de failliete bouw en aannemingsmaatschappij Noppert BV heeft het terrein zich ontwikkeld tot een stuk natuur in het centrum van ons dorp.
Gevoed door de natuurlijke wel onder het terrein bevind er zich nu een veelzijdig dieren- en plantenleven. Zo zullen, verstopt achter de lelijke hekken, de komende weken weer de kikkers volop van zich laten horen.
Wanneer je er langs komt vraag je je met regelmaat af: “hoe verder?”

Leefbaar Tynaarlo stuurde daar gisteren een brief over aan het college van Burgemeester en Wethouders. Of dit realistisch is moet de toekomst uitwijzen. Mooi lijkt het ons wel als dit gerealiseerd kan worden en het aanzien op deze plek eindelijk weer het bekende aanzien waard wordt.
Hieronder ongewijzigd de brief aan het college.

“Aan: het college van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tynaarlo
Kornoeljeplein 1
9481 AA Vries

in afschrift aan de gemeenteraad

Van:
de raadsfractie van
Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000

Vries, 28 april 2016

Onderwerp: locatie Oude Asserstraat

Geacht College,

Het 16e faillissementverslag van bouw en aannemingsmaatschappij Noppert BV staat nu online.

Het gaat dan om:
Perceel Vries Oude Asserstraat:
Eigendom Noppert Heerenveen Vastgoed BV
Zekerheidsrecht: eerste hypotheek Rabo Hypotheekbank N.V en Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland u.a

De gadingmakers, waarvan in het vorige verslag melding was gemaakt, hebben definitief besloten af te zien van hun gading om hen moverende redenen. Thans worden voorbereidingen getroffen voor veiling van dit perceel.

Het gegeven dat de voormalige locatie van de gereformeerde kerk aan de oud Asserstraat, na sloop, verworden is tot de bekende puist nabij het centrum van Vries, zou het een optie kunnen zijn dit perceel te verwerven en voorlopig te transformeren tot openbare ruimte met maatschappelijk nut. Hekken weg, de bosmaaier haar werk laten doen enkele bankjes voor senioren en de entree van Vries zou daar mee aanzienlijk verbeteren.

Graag horen we van u in hoeverre de gemeente pogingen zal ondernemen een bod uit te brengen op het perceel. Buurmans grond is nu eenmaal maar 1 keer te koop.

In het vertrouwen u hiermee voor nu afdoende te hebben geïnformeerd verblijven wij, in afwachting van uw omgaande reactie.

Met vriendelijke groet,
Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000

C.H. Kloos
Fractievoorzitter”


Meer berichten over: