Er staat iets bijzonders te gebeuren in Vries………

Geplaatst op: maandag 16 februari 2015

Een historische openluchtspel uit 1948 wordt opnieuw opgevoerd.

“Eeuwen en vele generaties van mensen zijn aan de oude Toren te Vries voorbijgegaan, maar de Toren bleef. Hoevelen, en wie van ons, dachten niet eenmaal, staande aan zijn voet, in nadenken verzonken: “Als die eens spreken kon!” De stem van zijn klokken klonk, maar verder bleef een ernstig zwijgen. In deze grote dagen wordt dit zwijgen nu eenmaal onderbroken en gaat de toren ons vertellen van wat hij zag en hoorde. Beelden uit een grijs verleden, van later en nu, trekken aan zijn voet voorbij. Moge het verhaal van de Oude Vriezer toren naklinken en het Volk van Drenthe aansporen tot gezamenlijk bouwen aan een nieuwe, betere toekomst, waarover de Grijze Wachter ook verder zal blijven waken.”

Dit citaat uit het programmaboekje van destijds spreekt ook nu nog tot de verbeelding.

‘De Toren Spreekt’ werd in 1948 opgevoerd in het kader van de troonswisseling van de koninginnen Wilhelmina en Juliana. Het stuk werd geschreven door toenmalig huisarts in Vries, de heer Koert. De toren ‘vertelt’ zijn verhaal vanuit de schalmgaten over het dorp, terwijl de spelers het gesprokene uitbeelden aan de voet van de oude toren. Het verhaal vertelt de historie en het heden van alle dorpen uit de voormalige gemeente Vries.
In 1948 was het een groots spektakel dat drie keer werd opgevoerd. Volgens de recensies in diverse kranten uit die tijd, kwamen er de eerste avond 1000 mensen kijken!! “Ook de volgende twee avonden werden erg druk bezocht”, werd er vermeld. De spelers kwamen uit alle dorpen van de voormalige gemeente.

Nadat de volledige tekst werd teruggevonden, samen met het toenmalige programmaboekje en de posters is een klein groepje enthousiaste mensen aan de slag gegaan. Zij hebben anderhalf jaar geleden het initiatief genomen om dit historisch openluchtspel een nieuw leven in te blazen. En nu zijn er twee data geprikt ( 5 en 6 juni 2015) en is de tekst aangepast aan de huidige tijd én vertaald in het Drents. Verder zijn er in alle dorpen van de voormalige gemeente Vries ambassadeurs aangezocht, die er met elkaar voor zorgen dat er vanuit alle geledingen voldoende figuranten beschikbaar zijn voor het verbeelden van de historische gebeurtenissen uit de hele geschiedenis van de Germanen tot en met nu.

Het wordt een happening die zijn weerga niet kent in de recente geschiedenis van Vries. Met minstens 70 figuranten en live muziek. Met het publiek op speciaal daarvoor op de Brink gebouwde tribunes. Het geheel staat onder regie van Herma Stroetinga en Roelof Pieters zal het verhaal vertellen.

Binnenkort kunt u alles lezen over ‘De Toren Sprek’ op de website www.detorensprek.nl en is het e-mailadres info@detorensprek.nl beschikbaar.
Wilt u nu al meer weten of wellicht uw diensten aanbieden? Wendt u dan tot: Simon Koops 06-51 52 89 53 of Aaf Ganzeveld 06-14 22 23 87


Meer berichten over: