Extra geld voor schoonmaakhulp

Geplaatst op: vrijdag 21 november 2014

De gemeente heeft een Huishoudelijke Hulp Toelage aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en deze toegekend gekregen. De toelage is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden voor huishoudelijke hulpen in loondienst.

Verandering van de wet
Vanaf 1 januari 2015 betaalt de gemeente niet langer de huishoudelijke hulp, omdat dit geen wettelijke verplichting meer is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners die nu geen schoonmaakhulp hebben, maar hiervan gebruik willen maken vanaf 1 januari, moeten dit zelf regelen en betalen. Voor de mensen die nu een schoonmaakhulp in huis hebben via de gemeente, geldt dit vanaf 1 mei 2015

Hoogte van de vergoeding
Een schoonmaakhulp kost ongeveer €20,- per uur. De gemeente heeft nu dankzij  de toelage van het rijk een bedrag beschikbaar van € 7,50 per uur voor maximaal 8 uur per 4 weken voor inwoners die door een lichamelijke beperking afhankelijk zijn van schoonmaakhulp. Het resterende bedrag moeten mensen zelf betalen.

Extra tegemoetkoming voor minima
Mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten. Zij kunnen hiervoor terecht bij het Sociaal Team. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0592 – 266 737.

Ondersteuning kwetsbare inwoners
Eerder kondigde de gemeente al aan de meest kwetsbare inwoners volledig te blijven ondersteunen met huishoudelijke hulp. Zij ontvangen
uitgebreide (schoonmaak)hulp in huis omdat ze zelf niet in staat zijn om een huishouden te runnen.

Persoonlijke informatie
Binnenkort ontvangen alle inwoners met schoonmaakhulp een brief van de gemeente waarin ze geïnformeerd worden over de veranderingen, inclusief de werkwijze voor het aanvragen van de vergoeding schoonmaakhulp.


Meer berichten over: