Gaan de tarieven voor sporthallen en -zalen omhoog?

Geplaatst op: dinsdag 22 december 2015

De gemeenteraad is akkoord met het collegevoorstel om de tarieven van de sporthallen en gymzalen te verhogen. Het college wil daarmee de toedeling van kosten eerlijker verdelen. Zeven vragen en antwoorden hierover.
1. Gaan de tarieven voor de sporthallen en -zalen voor iedereen omhoog?
Nee, dat geldt alleen voor drie (semi-commerciële) organisaties en het voortgezet onderwijs: dansschool Het Danskwartier, Stichting Trias, Promens Care, Zernike College en AOC Terra.
De sportverenigingen gaan niet méér betalen.

2. Hoeveel gaan die tarieven omhoog?
Honderd procent.

3. Waarom is dat?
Omdat deze organisaties tot nu toe profiteerden van een korting die primair voor sportverenigingen is bedoeld, om hiermee het verenigingsleven te bevorderen. Burgemeester en wethouders willen hier niet mee doorgaan omdat ze door de  moeilijke financiële positie  waarin veel gemeenten verkeren extra kritisch naar de kosten moeten kijken. En daarmee ook die voor de sport.
Een extra reden voor de tariefsverhoging is dat een deel van de sportaccommodaties hard aan vernieuwing toe is.  Hier trekt de gemeente miljoenen voor uit. Zo krijgt Eelde-Paterswolde in Grote Veen een nieuwe, dubbele sporthal en het dorp Tynaarlo een nieuwe gymzaal. En de gemeente gaat  sporthal de Kamp in Vries ingrijpend vernieuwen.

Voor het Zernikecollege bestaat nog een bijzondere reden voor de verhoging. Het college huurt sportaccommodaties van de gemeente, maar de gemeente omgekeerd ook van het Zernike. Dat doet de gemeente voor de verenigingen in Zuidlaren. De huur die het Zernike hoeft te betalen is echter maar de helft van de huur die de gemeente aan het Zernike betaalt. Aan dat verschil komt nu een einde.

4. Betalen die vijf organisaties nu alle kosten van de accommodaties?
Nee, zo gaan de instellingen voor de huur van een sporthal € 55 per uur betalen, terwijl het kostendekkende tarief ongeveer € 100,- is. (De verenigingen betalen € 17,50.)

5. Hoe hoog worden de tarieven ten opzichte van die van andere gemeenten?
De semi-commerciële tarieven van de sportaccommodaties zijn in onze gemeente vergelijkbaar met die in de buurgemeenten.

6. Ontmoedigen de bezuinigingen het sporten niet?
Uit landelijk onderzoek blijkt dat de hoogte van de contributies niet in de top tien staat
van redenen waarom leden het lidmaatschap van een club opzeggen.

7. Kunnen kinderen van ouders met een laag inkomen nog wel blijven sporten?
Wanneer de kosten een probleem zijn, kunnen ouders een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Kijk hiervoor op: www.tynaarlo.nl


Meer berichten over: