Gemeente bestrijdt ijzel effectief op doorgaande wegen

Geplaatst op: dinsdag 12 januari 2016

Ondanks de hevige ijzel vorige week, waren de doorgaande wegen en fietspaden in de gemeente Tynaarlo vrijwel steeds goed begaanbaar. Dat is te danken aan de efficiënte gladheidsbestrijding die de gemeente toepast. En aan de medewerkers die bij nacht en ontij op stap gaan om de wegen berijdbaar te houden.

Meetpunten
Op de drie koudste plekken in de gemeente, in Eelde, Zeijen en Zeegse, liggen meetpunten. Zodra op die plekken de temperatuur onder nul zakt en de luchtvochtigheid hoog is, gaan medewerkers van de gemeente op stap. Zo blijven ze overal de gladheid voor. Als er dan later sneeuw of ijzel komt, ligt er al een laag zout op de weg. Daardoor is de gladheid veel beter te bestrijden.

170.000 kilo zout
De gemeente voert de gladheidsbestrijding helemaal met eigen mensen en materiaal uit. De gemeente bezit zeven strooivoertuigen en er zijn 22 medewerkers betrokken bij de gladheidsbestrijding, verdeeld over drie ploegen. Die hebben vorige week heel wat overuren gedraaid. Op maandag 4 januari om 06:00 uur hebben ze een eerste strooironde gedaan. Om 22:30 uur nogmaals en later die nacht nog tweemaal. Dinsdagmorgen vanaf 8:00 uur hebben ze doorgaande wegen in wijken en zoveel mogelijk landbouwwegen onder handen genomen. Dinsdagavond en woensdagmiddag zijn ze nog een aantal keren de gemeente rond geweest.

In totaal heeft de gemeente vorige week 12 keer alle routes gestrooid. Ter vergelijking: in de winter 2014/15 strooide de gemeente in totaal 42 keer. Bij iedere ronde strooit de gemeente op 150 kilometer wegen (van de 500 kilometer in totaal) en 50 kilometer fietspaden. Iedere strooironde duurt ongeveer tweeëneenhalf uur en kost ongeveer € 3.000. Er is vorige week 170 ton zout doorheen gegaan. Er is nog genoeg zout over voor de rest van de winter: in totaal is er 900 ton beschikbaar.

Telefoontjes
Veel mensen vroegen de gemeente waarom er in hun woonstraat niet werd gestrooid. Sommige inwoners waren daardoor zelfs aan huis gekluisterd. De gemeente heeft besloten om zich te beperken tot hoofdroutes, omdat overal strooien hoge kosten en veel extra milieuschade met zich mee zou brengen. Bovendien zou strooien in woonwijken alleen effect hebben als daar ook al preventief gestrooid zou worden, dus al voordat het glad wordt. Pas gaan strooien als het al glad is, is veel minder effectief. Ook moet het zout ingereden worden en daarvoor rijdt er in woonwijken niet genoeg verkeer. Naast klachten ontving de gemeente ook veel positieve reacties van weggebruikers.

Waar strooit de gemeente wel?
De gemeente zorgt ervoor dat alle dorpen via minimaal één gestrooide route bereikbaar zijn. Verder strooit de gemeente op alle doorgaande wegen, fietspaden en busroutes. Met buurgemeenten is afgestemd waar de een begint en de ander ophoudt. Waar dat handiger is, strooien zij soms een stukje op elkaars grondgebied. Voor wie precies wil weten waar de gemeente strooit: de routes staan op www.tynaarlo.nl.


Meer berichten over: