Gemeente inventariseert wensen inwoners Vries

Geplaatst op: vrijdag 28 november 2014

Donderdag 27 november in Herberg Tió,  kregen de inwoners van Vries de gelegenheid hun wensen kenbaar te maken voor de Ontwikkelingsagenda Vries van de gemeente Tynaarlo. Zij wil vaart maken met de definitieve invulling hiervan.  Wethouders Nina Hofstra(VVD) en Miriam Engels(D66) inventariseerden de wensen die door de bezoekers werden ingediend.  De thema’s waren: Ondernemen in Vries, Verenigingsleven in Vries en Wonen en Leven in Vries.

Ondernemen in Vries

De ondernemers vroegen om het éénrichtingsverkeer in het dorp te stoppen. De Brinkstraat moet weer een twee-richting straat worden. De aanwijzingen in de openbare ruimte moet beter. Geert Geerts heeft 327 parkeerplaatsen in het dorp geteld. Voor bezoekers aan het dorp niet te vinden. Patrick Harms roept de gemeente op nu eindelijk eens met definitieve plannen voor het centrum te komen. Er zijn inmiddels vier of vijf plannen gemaakt. Begin nu weer vanaf de basis: de infrastructuur. Pak de rotonde aan,  zodanig dat de mensen als vanzelf in het dorp komen. Gosse Boersma wil goede bereikbaarheid van zijn bedrijf behouden. De heer van Dijk van Art House heeft een plan om van Vries een  specifiek wandeldorp te maken. Dick Heuvelman opperde een overdekt marktcomplex met winkels, appartementen en torenhoog horecagelegenheid met uitzicht op de wijde omgeving van Vries. Alle ideeën worden door de wethouders meegenomen voor het ‘plan van aanpak’.

Verenigingen en voorzieningen in Vries

De vertegenwoordigers van verenigingen willen betere voorzieningen om Vries aantrekkelijk te maken voor mensen van buitenaf. Er is een idee om in het centrum van Vries een kleinschalige camping te starten. Er zijn klachten over de combinatiefunctionarissen die het contact tussen verenigingen en gemeente onderhouden. De V.S.O (Vriezer Sport Overleg) werkt niet optimaal. De financiële druk is groot voor de sportverenigingen door het wegvallen van subsidies. Er wordt geadviseerd de sporthal efficiënter te gebruiken. Nina Hofstra is van plan de subsidieregelingen te herijken en een subsidiepot te maken voor sport & cultuur  die tweemaal per jaar wordt verdeeld.  De voorzitter van buurtvereniging Kerspel en Drosten wil het evenement ‘Noordenveld’ terug zodat buren weer de koppen bij elkaar steken. Er werden tientallen zgn.  ‘geeltjes’ ingevuld met aanbevelingen en ideeën.

Wonen in Vries

Het onderwerp woningbouw oogst nog de meeste opmerkingen en aanbevelingen. De meest gehoorde klacht is wel het gebrek aan starterswoningen inVries. Er zijn toch genoeg  ‘lege’ plekken in Vries waar dergelijke woningbouw gerealiseerd kan worden? Nina Hofstra verklaard dat uit onderzoek blijkt dat er wel voldoende te koop staande starterswoningen zijn maar dat blijkbaar de keuze van de jongeren een andere is. Hendrik Hartlief stelt voor de bouwgrond goedkoper van de hand te doen. Het verlies zal toch een keer genomen moeten worden. Kor Mulder krijgt de toezegging om weer verder te gaan met zijn plan voor het terrein van voormalige geref. kerk. De bermen in de Fledders houden de gemoederen nog steeds bezig. Wethouder Wijbenga, die later aanschuift, doet de toezegging dat deze bermen wellicht in de oude staat teruggebracht worden, mits financieel haalbaar.  Ook tijdens deze sessies weer tientallen suggesties en ideeën.

Hoe nu verder? Begin december ontvangt iedereen in Vries thuis een enquête. Deze wordt kort daarna weer huis aan huis opgehaald door studenten, begeleid door hun docenten en het Breed Overleg Kleine Dorpen. Daarnaast is er een werkgroep, bestaande uit 5 inwoners uit Vries, die gedurende het onderzoek samen met de gemeente meedenkt over de uitvoering en het verloop ervan.  De uitwerking van al deze inspraak kunt u volgen via de website van de gemeente Tynaarlo. Uiterlijk in februari wordt er weer een bijeenkomst belegd waar een collegevoorstel (Plan van Aanpak)’Ontwikkeling Vries’ wordt gepresenteerd. Vervolgens is het de verwachting dat deze agenda in maart door het College en de gemeenteraad wordt vastgesteld en goedgekeurd.

 

 


Meer berichten over: