Gemeente koopt PBH-terrein Zuidlaren

Geplaatst op: donderdag 23 november 2017

Burgemeester en wethouders hebben overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar over de aankoop van het voormalige Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren. B&W vraagt de gemeenteraad nu om hier 6.9 miljoen euro voor beschikbaar te stellen. Wethouder Nina Hofstra is blij met de voorgenomen aankoop: “We grijpen deze kans met beide handen aan. We hopen met deze aankoop een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van het centrum en tevens de woonfunctie te versterken.”
Al jarenlang wordt gesproken over de ontwikkeling van het centrumgebied in het algemeen, en over een mogelijke invulling van een onderdeel van het centrum in het bijzonder: het PBH-terrein. Een ontwikkeling kwam echter niet op gang.
Vanuit de aankoop van het PBH-terrein en de concrete vraag van twee supermarkten en een discounter om te mogen verplaatsen, doet zich een unieke kans voor om invulling te geven aan het doel dat B&W hebben gesteld: een doorontwikkeling van het gehele centrumgebied. Reden voor burgemeester en wethouders om nu een regisserende rol te pakken en te verkennen hoe dat zou kunnen.
Wethouder Hofstra: “We willen een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum. Met karakteristieke bebouwing, met een goede ruimtelijke structuur, met een overweldigende openbare ruimte en dorpse gezelligheid. Waarbij we recht doen aan het karakter van het dorp en de status van beschermd dorpsgezicht. Een centrum dat past bij de rol en positie van Zuidlaren als lokale en regionale verzorgingskern.”
Hiervoor heeft het college een ontwikkelrichting voor het hele centrum geformuleerd. Deze is afgelopen zomer gepresenteerd. “Met aandacht voor het optimaliseren en versterken van het supermarktaanbod, een impuls voor het winkellint, aandacht voor verkeer en parkeren en het versterken van de woonfunctie,” aldus Hofstra.
De verdere vorming en uitvoering van deze ontwikkelrichting is volgens B&W een samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Zij krijgen ook een belangrijke positie in het vervolgproces. Te beginnen met een breed draagvlakonderzoek waarin de ontwikkelrichting wordt voorgelegd. De draagvlakmeting zal binnenkort van start gaan.
De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de raadsvergadering van maandag 4 december.


Meer berichten over: