Gemeente presenteert Dorpsagenda Vries

Geplaatst op: donderdag 23 april 2015

Woensdagavond werden de plannen voor de Dorpsagenda Vries gepresenteerd door medewerkers en wethouders van gemeente Tynaarlo. In Herberg Tio gaf wethouder Miriam Engels een korte presentatie over de voortgang van de planning om Vries op te waarderen. Hierna werden de aanwezige inwoners uitgenodigd om met de specialisten van de gemeente in gesprek te gaan over de plannen die voorgesteld worden. Hier werd flink gebruik van gemaakt. Benadrukt werd steeds dat het plannen van de gemeente zijn die door inbreng van bewoners nog steeds gewijzigd kunnen worden. De Dorpsagenda is mede gebaseerd op de ideeën die inwoners, ondernemers en verenigingen in november j.l. hebben ingebracht over de toekomst van Vries. Ook de resultaten van de enquête, die door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein gehouden is, zijn meegenomen voor de plannen.

De insteek is Vries een stimulans te geven om ook in de toekomst een prettig woondorp te zijn. Hiervoor zijn vijf speerpunten geformuleerd. Centrum van Vries, Wonen, Scholen, Openbare ruimte en Sociale omgeving. De plannen kunt u vinden op de gemeentepagina:  www.tynaarlo.nl/presentatie_dorpsagenda_vries

De meeste aandacht ging uit naar de reconstructie van de Oude Asserstraat/Brinkstraat. Rob Schreiders, stedbouwkundige,  heeft hiervoor  een studie gemaakt en kwam tot de conclusie dat de straten weer 2-richting wegen kunnen worden. Ook kan het parkeerterrein bij de Emte uitgebreid worden en deze openbare ruimte opgewaardeerd worden met wat bankjes en hagen. Verder toont onderzoek aan dat er in Vries tot 2030 behoefte is aan maximaal  150 woningen. Niet in uitbreiding van het dorp maar op lege plekken die in de loop van de tijd in Vries zijn ontstaan.

De Mfa komt er definitief niet. Wethouder Engels verklaarde dat voor de schoolzomervakantie duidelijkheid komt over de toekomstige huisvesting van beide scholen.

Donderdag 28 april van 19.00 – 19.45 wil de gemeenteraad een informatieve bespreking houden met de inwoners van Vries over de Dorpsagenda om de belevenis en de gevoelens van de bevolking te weten te komen om tot een goede afweging te komen bij de besluitvorming voor de plannen voor Vries. Locatie: raadszaal, gemeentehuis.

 

 


Meer berichten over: