Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2018

Geplaatst op: dinsdag 23 januari 2018

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2018 weer op de mat.

Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw woning in 2018?
De ontwikkeling van de woningmarkt in deze periode is zeer verschillend tussen gemeenten en tussen regio’s. De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente en heeft ongeveer een jaar vertraging. De WOZ-waarde die u ontvangt, gaat dus over de woningwaarde van begin 2017. De gemeente kijkt bij de vaststelling naar vergelijkbare woningen in de wijk. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele objectkenmerken, bijvoorbeeld verschillen in grootte, in bouwkundige staat, in ligging en andere waardebepalende factoren van het specifieke object. Hierbij kan het voorkomen dat woningen in een specifieke wijk of soort meer of minder gestegen zijn dan verwacht.

Onroerende zaakbelasting
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage bedraagt voor:
De gebruikersbelasting (niet-woning) 0,0943%
De eigenarenbelasting (niet-woning) 0,1471%
De eigenarenbelasting (woning) 0,1117%

Rioolheffing
In het belastingjaar 2018 is het tarief voor rioolheffing bij een waterverbruik van 0 tot en met 350 m3 net als in 2017 vastgesteld op € 165,87.
Voor overige tarieven kunt u terecht op www.tynaarlo.nl

Bezwaar tegen uw WOZ-waarde? Eerst even bellen!
Als u na ontvangst van uw waardebeschikking overweegt om bezwaar in te dienen, kan het handig zijn om eerst telefonisch contact op te nemen met de taxateur of één van de medewerkers. Zij kunnen u meer uitleg geven over de totstandkoming van de waarde van uw object. Als duidelijk blijkt dat er onjuistheden in uw waardebeschikking staan, kunnen deze veelal meteen opgelost worden.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0592-266 662.
Zorg voor het indienen van een bezwaarschrift dat u op de hoogte bent van deze informatie.

Meer informatie?
U vindt meer informatie over de aanslag op de achterzijde van uw aanslagbiljet of op de website van de gemeente.

 


Meer berichten over: