Gemeenteraadsverkiezingen en het Raadgevend Referendum op 21 maart

Geplaatst op: dinsdag 13 maart 2018

Aan u de keus!
Woensdag 21 maart mag iedereen die kiesrecht heeft stemmen voor een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Tegelijk wordt er een raadgevend referendum gehouden over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

U vindt hieronder meer informatie over de verkiezingen en het referendum.

Hier in de buurt ook advertentie stemwijzer plaatsen
Informatie stembureaus
U mag stemmen bij elk stembureau in Tynaarlo. Op uw stempas vindt u het dichtstbijzijnde stembureau. De stembureaus zijn op 21 maart open van 07.30 tot 21.00 uur

Mijn stem uitbrengen, wat moet ik meenemen?
U heeft het volgende nodig om uw stem uit te kunnen brengen:
 Uw stempas (deze dient onbeschadigd te zijn)
 Een legitimatiebewijs (dit dient u te tonen aan de voorzitter van het stembureau)

Stembureaus
1 Ons Dorpshuis, Bähler Boermalaan 4, Paterswolde
2 De Notenkraker, Schoollaan 16, Paterswolde
3 Verzorgingshuis Symphonie, Hooiweg 18, Eelde
4 Sportcentrum De Marsch, Hooiweg 196, Paterswolde
5 Restaurant ‘t Huys van Bunne, Donderenseweg 1, Bunne
6 MFA Borchkwartier, Borchsingel 41, Eelderwolde
7 Verzorgingscentrum Kornoeljehof, Tynaarlosestraat 56, Vries
8 Nieuw: Icare JGZ (consultatiebureau), Nieuwe Holtenweg 3, Vries
9 MFA Yders Hoes, Betmersweg 2, Yde
10 Nieuw: OBS het Oelebred, Rozenstraat 18, Tynaarlo
11 Dorpshuis Oudemolen, Hoofdweg 105, Oudemolen
12 MFA De Zeijer Hoogte, Ubbenaseweg 7, Zeijen
13 Dorpshuis Klein Kruierij, De Kruijerij 2, De Groeve
14 CBS De Tol, De Hilde 1, Zuidlaren
15 Brasserie ‘t Hof van Zuidlaren, Groningerstraat 10, Zuidlaren
16 Sporthal De Zwet, De Klencke 32, Zuidlaren
17 GKv Kandelaarkerk, Schipborgerweg 45 a, Zuidlaren
18 Mozaiek Woonzorgcentrum, Ludinge 13, Zuidlaren
19 Restaurant De Gasterie, Groningerstraat 31, Midlaren
20 Dorpshuis De Zaandorre, Dorpsstraat 28 a, Zuidlaarderveen
21 Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1, Vries
22 Openbare Bibliotheek, Wolfhorn 1, Eelde
23 Nieuw: Buurt hoes West End, Kooiweg 13a, Eelde
24 De Synagoge, Zuiderstraat 1, Zuidlaren

Meer informatie over de verkiezingen en het referendum vindt u op www.tynaarlo.nl/gemeenteraadsverkiezingen en www.tynaarlo.nl/referendum U kunt ook bellen met het team Publiekszaken tel. 0592 – 26 66

Informatie raadgevend Referendum
Bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) stemt u voor of tegen deze wet.
De WIv 2017 bepaalt:
• de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
• de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
• hoe het toezicht is geregeld.

Meer informatie over de Wiv staat op www.referendumwiv2017.nl. Het is ook mogelijk de wettekst af te halen bij de servicebalie in het gemeentehuis. Kijk voor de openingstijden op ww.tynaarlo.nl.


Meer berichten over: