Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum: 21 maart

Geplaatst op: woensdag 31 januari 2018

Aan u de keus!

Op 21 maart mag iedereen die kiesrecht heeft stemmen voor een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Tegelijk wordt er een raadgevend referendum gehouden over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

U vindt hieronder technische informatie over de verkiezingen en het referendum. Inhoudelijke informatie over de partijen die aan de verkiezingen deelnemen, ontvangt u de komende tijd van de partijen zelf. Inhoudelijke informatie over het referendum vindt u o.a. op www.rijksoverheid.nl.

Tellers gezocht!
De gemeente is op zoek naar mensen die willen helpen met het tellen van de stemmen. Lijkt het u leuk en hebt u op 21 maart van 21.00 uur tot ongeveer 23.00 uur tijd om in één van de stembureaus aanwezig te zijn, meldt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 februari aan via verkiezingen@tynaarlo.nl. U moet (online) een instructie volgen en u ontvangt een vergoeding van € 30,-.

Wat hebt u nodig om uw stem uit te brengen?
U ontvangt één of twee stempassen
In de laatste week van februari krijgt u uw stempas(sen) thuisgestuurd. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een stempas ontvangt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bent u voor beide stemmingen kiesgerechtigd dan ontvangt u twee stempassen.

Wat neemt u mee naar het stembureau?
Met uw stempas(sen) en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau in de gemeente Tynaarlo stemmen. Uw identiteitsbewijs (een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dit betekent dat er bij de tekst ‘geldig tot’ de datum 22 maart 2013 of een latere datum moet staan.

Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen? Of heeft u geen identiteitsbewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan. Dat duurt ongeveer een week. U kunt het aanvragen bij de afdeling Publiekszaken als u in onze gemeente ingeschreven staat. Hiervoor moet u een afspraak maken via www.tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266662.

Wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen en toch stemmen?
Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat gaat via een schriftelijke volmacht. Het formulier hiervoor vindt u op www.tynaarlo.nl of kunt u aanvragen bij de afdeling Publiekszaken. Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 12.00 uur bij ons binnen zijn.
• Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen een schriftelijke volmacht geven aan iemand die op 5 februari 2018 in de gemeente Tynaarlo ingeschreven staat.
• Voor het referendum kunt u ook een schriftelijke volmacht geven aan iemand die in een andere gemeente ingeschreven staat en die mag stemmen voor het referendum.

Heeft u wel een identiteitsbewijs maar wilt u toch iemand anders voor u laten stemmen?
Vul dan het gedeelte op de achterkant van uw stempas(sen) volledig in (een onderhandse volmacht). Geef de ingevulde stempas(sen) en (een kopie van) uw ID-bewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
• Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u een onderhandse volmacht alleen geven aan iemand die op 5 februari in de gemeente Tynaarlo staat ingeschreven.
• Voor het referendum kunt u ook een onderhandse volmacht verlenen aan iemand die in een andere gemeente staat ingeschreven en die mag stemmen voor het referendum. In dat geval moet deze persoon zijn stem voor het referendum in de gemeente Tynaarlo uitbrengen. Daarvoor heeft hij –naast de onderhandse volmacht die u hem geeft– een kiezerspas nodig die hij in zijn eigen gemeente moet aanvragen. Wanneer de gemachtigde in een andere gemeente zijn stem uitbrengt, dan kunt u een onderhandse volmacht aan deze persoon alleen via een kiezerspas verlenen (dit kan niet via uw stempas). Hoe u een kiezerspas kunt aanvragen, leest u hierna.

Wat te doen als u uw stempas(sen) kwijtraakt of als ze beschadigd zijn?
Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Het formulier hiervoor vindt u op www.tynaarlo.nl of kunt u aanvragen bij de afdeling Publiekszaken. Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 16 maart, 12.00 uur bij ons binnen zijn. Wilt u beide stempassen aanvragen, vult u dan twee formulieren in.
Tot en met dinsdag 20 maart 12.00 uur kunt u in het gemeentehuis persoonlijk een vervangende stempas/stempassen aanvragen. Neemt u hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee.

Wilt u voor het referendum in een andere gemeente uw stem uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig. Het formulier hiervoor vindt u op www.tynaarlo.nl. Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 12.00 uur bij ons binnen zijn. Heeft u uw stempas voor het referendum al ontvangen, dan moet u deze met uw schriftelijke verzoek meesturen.
Tot en met dinsdag 20 maart 12.00 uur kunt u ook in het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen. Neemt u hiervoor een geldig legitimatiebewijs en uw stempas voor het referendum mee.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het niet mogelijk om een kiezerspas aan te vragen. U kunt uw stem alleen uitbrengen in een stembureau naar keuze in de gemeente Tynaarlo.

In het buitenland op de dag van het referendum?
Bent u tijdelijk in het buitenland op de dag van het referendum, bijvoorbeeld vanwege een vakantie? Dan kunt u voor het referendum iemand een schriftelijke volmacht verlenen. Wilt u zelf stemmen, dan kunt u per brief uw stem uitbrengen. Het briefstem-bewijs voor het referendum vraagt u aan bij de gemeente Den Haag. Kijkt u op www.denhaag.nl voor meer informatie. Uw aanvraag moet uiterlijk woensdag 21 februari 2018 bij de gemeente Den Haag binnen zijn.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet vanuit het buitenland per brief uw stem uitbrengen.

Woont u in het buitenland?
Ook als u in het buitenland woont kunt u stemmen voor het referendum. U moet zich daarvoor als kiezer laten registreren bij de gemeente Den Haag. U kunt dan per brief uw stem uitbrengen. Neemt u voor meer informatie contact op met de gemeente Den Haag.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet vanuit het buitenland per brief uw stem uitbrengen.

Heeft u vragen over de verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/gemeenteraadsverkiezingen en www.tynaarlo.nl/referendum
vindt u meer informatie over deze verkiezingen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0592 266 662. Openingstijden ma t/m do 8.30-17.00 uur en vrij 8.30-12.00 uur.


Meer berichten over: