Gesprek in Onder de Linden: Meer gas uit veld Vries?

Geplaatst op: maandag 13 februari 2017

Gaswinning in Vries? Ga in gesprek met Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

Op zaterdag 25 februari is Liesbeth van 10.30 tot 12.30 aanwezig in ‘Café Onder de Linden’, Brink 4 in Vries. De NAM is van plan om meer gas te gaan winnen uit het “veld Vries”.
Dit veld strekt zich uit van Donderen tot onder Assen. In een brief aan de Tweede Kamer (22-11-2016) schrijft Minister Kamp dat er van dit plan geen omgevingsbezwaren te
verwachten zijn. Het veld is betrekkelijk klein waardoor de bodemdaling beneden de 2 cm zou blijven. Nu de productie van grote velden wordt beperkt vanwege de veiligheid verschuift de focus kennelijk naar kleinere velden. Ook bij kleinere velden in Drenthe is al eerder schade geconstateerd. Bovendien is de bodem van Vries in de lange periode dat er gas gewonnen wordt al ca. 8 cm. gedaald.

Het gemeentebestuur heeft de minister in januari negatief geadviseerd over het nieuwe plan. Tynaarlo wil dat er eerst goede afspraken worden gemaakt over de monitoring van de risico’s van de gaswinning en over de afhandeling van mogelijke schades. De ervaring in Groningen maar ook in Zuidlaren leert dat dit niet zo soepel verloopt. De inwoners van Vries zijn er vooralsnog niet gerust op maar ook in Assen (Marsdijk) groeit het verzet. In Zuidlaren voelt men de uitlopers van de bevingen van het veld van Slochteren maar ook van Annen. Vlakbij zijn nu ook plannen om zout te gaan winnen. Veel mensen  vragen zich af wat de combinatie van mijnbouwactiviteiten voor risico’s met zich mee brengt.

Liesbeth van Tongeren heeft een brede milieukennis en heeft zich jarenlang ingezet voor de aardbevingsgedupeerden in Groningen. Daarom heeft GroenLinks Tynaarlo haar gevraagd haar ervaringen en kennis te delen. Stel je vragen, uit je zorgen en denk mee over oplossingen. Iedereen is welkom!

Café Onder de Linden, zaterdag 25 februari van 10.30 – 12.30 u.


Meer berichten over: