Goede info tijdens avond over duurzaam verwarmen

Geplaatst op: vrijdag 22 juni 2018

De organisatie, buurtteam Buurkracht De Fledders, was afgelopen dinsdagavond goed te spreken over de belangstelling voor de informatieavond over duurzaam verwarmen. Aangemoedigd door de resultaten die de afgelopen jaren bereikt zijn en de vragen naar andere mogelijkheden om energie te kunnen besparen had het buurtteam deze avond georganiseerd.
In Onder de Linden waren er zo’n 40 belangstellenden afgekomen op deze informatieavond die door Marco en Simone van technisch adviesbureau Invent inhoudelijk werd verzorgd.

Duurzaam verwarmen
Zo’n beetje alle vormen van duurzaam verwarmen passeerden de revue. Tijdens en na de presentatie was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
Zo leverde de avond veel nieuwe mogelijkheden op en ontstonden er ook de nodige nieuwe vraagtekens. Vraagtekens die veelal te maken hebben met de persoonlijke woonomstandigheden en het vinden van de daarvoor meest geschikte duurzame oplossingen om energie te besparen.
Zo maken ook de onduidelijkheid over beleid en regelgeving, nu en vooral in de nabije toekomst, het er voor de woningeigenaren ook niet makkelijker op. Daardoor is het maken van de juiste keuzes soms best lastig.

Veel buurtgenoten gaven na afloop aan best meer informatie te willen ontvangen en graag voor de maken investeringen over te willen gaan tot collectieve aankopen. “Dat is fijn”, was de conclusie van het buurteam De Fledders. Alle aanwezigen ontvangen via het door hun opgegeven e-mailadres de presentatie in pdf-uitvoering. Zodat alles nog eens op hun gemak kunnen doornemen.
Wordt dus vervolgd!
Wilt u meer weten of op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen? Bezoek dan de website van het buurtteam.

De bereikte resultaten in cijfers
Met de acties voor gezamenlijke inkoop van isolatie en zonnepanelen besparen de deelnemers in totaal al ruim 70.000 KWh elektriciteit en bijna 27.000 m3 gas per jaar.
Dat scheelt ze samen € 31.424,– per jaar op de energierekening!
Het buurtteam, bestaande uit Alma Luring, Arnold Onnes, Janneke Bastiaans en Jan Postma, is terecht trots op dit resultaat dat samen met de betrokken bewoners is bereikt. Het geeft ze de energie om hiermee door te gaan.