Green Deal met Bio Energy Hartlief- Lammers BV

Geplaatst op: vrijdag 30 oktober 2015

Innovatie in vergistingsketen

De provincie Drenthe heeft een Drentse Green Deal gesloten met Bio Energy Hartlief-Lammers BV. Het bedrijf gaat een samenwerking aan om de bio-vergister in Donderen te moderniseren. Binnen de Green Deal is
€200.000,– als lening en €64.000,- als subsidie gereserveerd voor twee innovatieve projecten die de vergistingsketen gaan versterken. Het initiatief draagt bij aan de provinciale doelstellingen op het gebied van energie, duurzaamheid en economie.

Bio Energy Hartlief-Lammers BV wil in samenwerking met PROCES-Groningen, haar bedrijfsproces optimaliseren en het energierendement verbeteren. Laagwaardige reststromen zoals kippenmest, compost uit de champignonteelt, berm- en natuurgras worden – als goedkoper alternatief voor mais en bietenpulp – verwerkt  in een testunit ter grootte van een zeecontainer. Uit proeven op laboratoriumschaal is al aangetoond dat dit concept succesvol is.

Van het restproduct van het vergistingsproces, digestaat genoemd, maakt Hartlief- Lammers duurzame briketten die makkelijker vervoerbaar zijn dan mest en een concurrerend alternatief vormen voor kunstmest in de lokale land- en tuinbouw.

De gemoderniseerde vergister zorgt voor een toename van 1.186.000 naar 4.429.443 m3 Groen Gas m3. Hiermee kunnen ca. 3.000 huishoudens van gas worden voorzien. Ook wordt door de inzet van een hout gestookte ketel 480.000 m3 minder aardgas per jaar verbruikt, wat overeenkomt met een reductie van 475 ton CO2. Door het initiatief komt in Drenthe jaarlijks 18,4% minder mest (fosfaat) op de markt en levert het structureel 3,5 fte op aan werkgelegenheid.


Meer berichten over: