Grietje Oosting benoemd tot Lid in de Orde van Oranje – Nassau

Geplaatst op: dinsdag 10 juni 2014

Onder andere vergezeld door haar zoon Roel en dochter Ina betrad mevrouw Grietje Oosting – Norder vanmiddag de raadszaal van het gemeentehuis. De jarige mevrouw Oosting kwam er niet om haar verjaardag te vieren, Ze werd vandaag namelijk 70 jaar. Nee, er was duidelijk meer aan de hand: haar wachtte namelijk een Koninklijke Onderscheiding!
Burgemeester Piet Adema gaf in zijn toespraak o.a. de langdurige en grote inzet voor het vele vrijwilligerswerk van mevrouw Oosting aan. Op grond hiervan is zij vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje – Nassau. Deze beslissing is in april genomen. Alleen op 25 april, tijdens de uitreikingen, was het door vakantie niet mogelijk om deze aan haar uit te reiken. Vandaar dat er gekozen is voor deze dag.

Mevrouw Oosting haar zoon Henk woont al enkele jaren in Zwitserland. Via een internetverbinding heeft hij de hele plechtigheid kunnen volgen.
Deze verbinding gaf 2 vriendinnen van mevrouw de mogelijkheid om direct na afloop van de plechtigheid ook even een paar woorden tot Henk en zijn vrouw te richten.

Vrijwilligster bij de Gereformeerde Kerk Vries
In 1976 vestigde het gezin Oosting zich in Vries. Vanaf dat moment heeft mevrouw Oosting zich ingezet als vrijwilligster van de Gereformeerde Kerk Vries. Zij trad op als contactdame voor nieuw binnengekomen leden. Aan ieder nieuw lid werd een persoonlijk bezoek gebracht. In totaal heeft mevrouw Oosting ruim 10 jaar deze functie uitgeoefend. Als betrokken lid van de Gereformeerde Kerk Vries heeft mevrouw Oosting jarenlang huiscatechisatie gegeven aan groepen van 8 tot 10 jonge gemeenteleden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Wekelijks verzorgde betrokkene de bloemen in de Ontmoetingskerk Vries.
Van 1976 tot 2007 is mevrouw Oosting lid geweest van het Ontmoetingskoor. Als lid van de muziekcommissie van het Ontmoetingskoor Vries was mevrouw Oosting verantwoordelijk voor de keuze en aanschaf van de te zingen muziekstukken. Deze functie heeft mevrouw Oosting minimaal 18 jaar uitgeoefend. Als secretaris was mevrouw Oosting lid van het bestuur van het Ontmoetingskoor Vries. Dit betrof een langdurige periode van voor 1988. Met de sloop van de Ontmoetingskerk in 2007 kwam er ook een eind het bestaan van het Ontmoetingskoor. Sinds 1997 is mevrouw ook lid van het Grootkoor Drenthe.

Vrijwilligster bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem
Van 1985 tot heden is mevrouw Oosting algemeen vrijwilligster bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. In 1990 was zij één van de mede-oprichtsters van de regionale Zonnebloemafdeling Noordenveld / Oostermoer. Na de feitelijke oprichting heeft zij jarenlang de functie van secretaris binnen het regionale bestuur vervult.
Tot heden is mevrouw Oosting vrijwilligster bij de afdeling Vries / Tynaarlo. Het geeft mevrouw Oosting voldoening om mensen blij te maken en iets voor ze te doen. Zij staat ook volledig achter de doelstelling van de Nationale Vereniging De Zonnebloem: “zorgen voor betekenisvolle ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een fysieke beperking door ziekte of handicap”. Door de inzet van alle vrijwilligers kunnen deze mensen volop mee blijven doen aan de maatschappij en het helpt eenzaamheid te voorkomen. Mevrouw Oosting is een buitengewoon voorbeeld van hoe deze vrijwilligers kleur geven aan het leven van mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. Mevrouw Oosting staat bekend als een sociaal persoon die daar helpt waar nodig is. Er wordt nimmer tevergeefs een beroep op haar gedaan.

Mevrouw Grietje Oosting-Norder heeft een positieve instelling, is oprecht, heeft interesse voor haar omgeving en zet zich in voor anderen. Door deze karaktereigenschappen heeft zij zich vanaf 1976 een plaats weten te verwerven in de gemeenschap van de toenmalige gemeente Vries. Iedereen kent haar en weet haar te vinden.

Ondanks alle aandacht voor de omgeving en de medemens was en is mevrouw Oosting er altijd voor haar kinderen.


Meer berichten over: