Groenonderhoud in onze gemeente

Geplaatst op: dinsdag 21 februari 2017

Onderhoud bossen, houtwallen en bosplantsoen in Tynaarlo

De gemeente heeft ongeveer 165 hectare bossen, houtwallen en bosplantsoenstroken in beheer. De winter is de tijd om hier onderhoud aan te plegen, omdat de natuur dan zo weinig mogelijk wordt verstoord.

Gerard Kosters, groenmedewerker bij de gemeente en voorman van de ploeg in Vries, vertelt. ‘Half maart moeten we klaar zijn. Dan beginnen de vogels met het bouwen van nestjes. We zijn nu bezig in Vries. Hierna gaan nog naar Zeijen en Tynaarlo. Andere collega’s zijn aan het werk in de andere dorpen. Als we straks klaar zijn, kan de natuur de rest van het jaar weer z’n eigen gang gaan.’

Bomen vragen het hele jaar aandacht
De gemeente heeft ongeveer 45.000 bomen in beheer. Zo’n 35.000 daarvan staan langs wegen of op brinken. De gemeente is er erg zuinig op en ze vragen het hele jaar door aandacht. Alle bomen zijn de afgelopen jaren gecontroleerd door gecertificeerde boomverzorgers. Die kijken naar de gezondheid, de vitaliteit en de levensverwachting van een boom. Ze noteren eventuele gebreken en voeren onderhoud uit waar nodig.

Gespecialiseerde aannemers voeren onderhoudssnoei uit
Dat onderhoud bestaat voornamelijk uit snoeien, vooral het verwijderen van dood hout en laaghangende takken. Als de veiligheid in het geding komt, moeten er soms bomen worden gekapt. Bijvoorbeeld als er veel dood hout in zit, of als de bomen niet meer stabiel zijn. Meestal voeren de gemeentelijke boomverzorgers deze werkzaamheden uit. Soms besteedt de gemeente dit werk uit aan aannemers die gespecialiseerd zijn in boomonderhoud. Op dit moment zijn er  twee aannemers aan het werk die een onderhoudssnoei uitvoeren aan zo’n  4.000 bomen op verschillende plekken in de gemeente.

Reacties van inwoners
Gerard Kosters vertelt: ‘We krijgen wel eens reacties van inwoners. Meestal positief. Maar als mensen overlast hebben van bomen, geven ze dat ook bij ons aan. Bijvoorbeeld dat een boom veel licht wegneemt, veel blad of vruchten laat vallen, stuifmeel produceert of op auto’s ‘drupt’. Wij geven die klacht dan door aan de afdeling in het gemeentehuis. De gemeente neemt iedere klacht serieus en bekijkt welke maatregelen nodig of mogelijk zijn.’

De gemeente werkt continu aan een veilige en gezonde bomenstructuur
Normaal onderhoud (snoei) vindt bij een gezonde, volwassen boom ongeveer eenmaal in de zes jaar plaats. Bomen die minder vitaal zijn, gebreken hebben of op drukke locaties staan, worden vaker nagekeken en/of gesnoeid. Dit kan oplopen tot eenmaal per drie jaar, of zelfs ieder jaar. Als de veiligheid van een boom niet meer gewaarborgd kan worden, neemt de gemeente altijd de noodzakelijke maatregelen.
Uitgebreide  informatie over “ bomen in Tynaarlo”  via www.tynaarlo.nl
Op de foto ziet u groenmedewerkers van de gemeente Tynaarlo en  Alescon aan het werk bij ons gemeentehuis in Vries.


Meer berichten over: