Haren en Tynaarlo samen?

Geplaatst op: dinsdag 13 januari 2015

Haren met Tynaarlo: Verkennen mogelijkheden moet nog beginnen

‘Aanzoek Haren vraagt stevige verkenning van mogelijkheden en draagvlak’

Op 12 januari heeft de gemeenteraad van Haren zich uitgesproken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. In de provincie Groningen staat een grote gemeentelijke herindeling voor de deur. Ook de gemeente Haren moet fuseren tot een grotere gemeente. De raad van Haren heeft nu besloten dat ze een herindeling met de gemeente Tynaarlo wil verkennen.

Het raadsbesluit van Haren waarin wordt gezinspeeld op samengaan met buurgemeente Tynaarlo kwam niet geheel onverwacht. ‘Maar er moet nog heel wat water door de Drentsche Aa voordat het zo ver is,’ aldus burgemeester Marcel Thijsen. B&W wachten nu op de uitnodiging van het college van Haren om te bespreken hoe de verkenning van de eventuele herindeling er precies uit komt te zien.

Tynaarlo is sinds de Drentse herindeling in 1998 een zelfstandige gemeente. Thijsen: ‘We werken op dit moment al samen met andere gemeenten. Hierdoor zijn we in staat om onze taken effectiever of efficiënter uit te voeren, waar onze inwoners van profiteren. We staan wel open voor nieuwe vormen van samenwerking, maar die moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden die we in het collegemanifest hebben vastgelegd. Samenwerking – of in dit geval zelfs een eventuele herindeling – moet een meerwaarde opleveren voor de inwoners van de gemeente Tynaarlo. En dan heb je het over een kwaliteitsverhoging en/of een verlaging van de kosten.’

Naast de technische verkenning willen burgemeester en wethouders van Tynaarlo ook zorgvuldig kijken naar het benodigde draagvlak. ‘In de gemeente Haren hebben ze al een heel proces achter de rug’, zegt Thijsen, ‘maar onze inwoners hebben waarschijnlijk nog helemaal niet nagedacht over een eventuele herindeling met Haren. Daarnaast willen we ook de gemeenteraad van Tynaarlo vroegtijdig bij de verkenning betrekken.’

Kortom, B&W van Tynaarlo hebben kennis genomen van het verzoek van Haren maar een gelopen race is het nog zeker niet. Het verkennen van de mogelijkheden en draagvlak gaat nu beginnen.


Meer berichten over: