Herdenkingsbijeenkomst Kornoeljehof

Geplaatst op: donderdag 18 oktober 2018

Namens de commissie Herdenkingsbijeenkomst nodigen wij u uit om de bewoners van Kornoeljehof te gedenken die zijn overleden in de periode van 1 september 2017 tot 1 september 2018

Herdenkingsbijeenkomst op dinsdag 20 november 2018
van 19.30-21.00 uur in Kornoeljehof.
U bent welkom vanaf 19.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het leven, bij loslaten, afscheid nemen, elkaar vasthouden en nabij zijn. Er wordt naar muziek geluisterd en er zijn momenten van stilte en bezinning. “De draad van ’t gemis verweeft zich met die van de liefde”

Alle namen van hen die tussen 1 september 2017 tot 1 september 2018 in Kornoeljehof zijn overleden zullen worden genoemd. Hén herdenken wij. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Ook vele dorpsgenoten hebben herinneringen aan onze bewoners, waar we afscheid van hebben moeten nemen.
Vanwege de voorbereidingen is het gewenst wanneer u zich vóór 1 november a.s. aanmeldt. U kunt een emailbericht sturen aan: ABdeeekhoorn@interzorg.nl met als onderwerp HDB Kornoeljehof 2018.


Meer berichten over: