Herdenkingsbijeenkomst Kornoeljehof

Geplaatst op: vrijdag 1 november 2019

Namens de commissie Herdenkingsbijeenkomst nodigen wij u uit om de bewoners van Kornoeljehof te gedenken die zijn overleden in de periode van 1 september 2018 tot 1 september 2019.

Herdenkingsbijeenkomst op dinsdag 19 november 2019
Van 19.30 – 21.00 uur in Kornoeljehof
U bent welkom vanaf 19.00uur

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het leven, bij loslaten, afscheid nemen, elkaar vasthouden en nabij zijn. Er wordt naar muziek geluisterd en er zijn momenten van stilte en bezinning.
“Ik geef je licht! Van bovenaf, van binnenuit, voor elke reden tot verblijden, voor al het menselijk lijden.”
Alle namen van hen die tussen 1 september 2018 tot 1 september 2019 in Kornoeljehof zijn overleden zullen worden genoemd. Hén herdenken wij. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.
Ook voor vele dorpsgenoten hebben herinneringen aan onze bewoners, waar we afscheid van hebben moeten nemen.
Vanwege de voorbereidingen is het gewenst dat u zich vòòr 15 november a.s aanmeldt. U kunt een emailbericht sturen naar: t.hingstmanalberts@interzorg.nl met als onderwerp HDB Kornoeljehof 2019


Meer berichten over: