‘Het onverwoestbare – poëtische portret van Bonifatius’

Geplaatst op: zondag 11 juni 2017

In het kader van het Bonifatiusfestival verzorgde Akke Brouwer, dichter, performer uit Dokkum gistermiddag een voordracht met de titel ‘Het onverwoestbare’. Zij werd daarbij begeleid door Willem Vis op gitaar. Frits de Lange, een van de organisatoren van het Bonifatiusfestival, leidde de performance van Akke kort in.
Met voordracht, zang en muziek schilderde zij een indringend portret van het leven van Bonifatius. Teksten uit de preken van Bonifatius vormden de rode draad samen met de gedichten die Akke zelf schreef. De teksten en gedichten waren op muziek gezet door Willem Vis, die Akke begeleidde op gitaar en soms op trommel. Akke Brouwer woont en werkt in Dokkum en verzorgt rondleidingen in de Bonifatiuskerk aldaar. De vele bezoekers hebben zeer genoten van de performance van Akke en Willem en een klaterend applaus was na afloop hun deel. Frits de Lange bedankte beide hartelijk voor hun bijdrage aan het Bonifatiusfestival en overhandigde hen een lekkere fles Bonifatiusbitter.


Meer berichten over: