Hoe kan de gemeente het sociaal nog beter doen?

Geplaatst op: dinsdag 13 februari 2018

Wat moet anders in het sociaal beleid van de gemeente? Dat is de vraag die op dit moment centraal staat in het onderzoek naar het sociaal domein. Doel van het onderzoek is het nieuwe gemeentebestuur na de gemeenteraadsverkiezingen te helpen goed doordachte keuzes te maken.

Waar hebben we het dan over? Bijvoorbeeld over steun aan mensen met een bijstandsuitkering. Over vergroten van de kans voor langdurig werkzoekenden op werk. Over hulp aan mensen die zichzelf thuis niet meer kunnen redden. En over de integratie van nieuwkomers in ons land. Om enkele belangrijke voorbeelden te noemen.
Ambtenaren en andere bij het sociaal beleid betrokken mensen hebben al op een rij gezet waarin het beleid van de gemeente op het ‘sociaal domein’ volgens hen zijn doelen niet haalt. En met welke sociale ontwikkelingen we meer rekening moeten gaan houden (bijvoorbeeld de vergrijzing).
Op de website van de gemeente staan hun conclusies. Zie www.tynaarlo.nl/sociaaldomein.
Verbeterpunten
Inmiddels is de hamvraag: wat kan en/of moet anders? Daarvoor hebben de gemeentelijke onderzoekers het sociaal domein bekeken vanuit drie verschillende levensbeschouwelijke visies: een sterk individualistisch, een sociaal en een collectief.
Elke visie levert voor het sociaal beleid verbeterpunten op. Ook die staan op www.tynaarlo.nl/sociaaldomein. Enkele ideeën:
Wacht niet totdat mensen met problemen aanbellen, maar zoek ze op!
Geef dorpsraden meer taken en bevoegdheden.
Zet alles op alles om problematische schulden te voorkómen.

Uw ideeën meer dan welkom!
Inwoners die het niet eens zijn met een of meer van verbeterpunten of zelf goede ideeën hebben, kunnen mailen naar sociaaldomein@tynaarlo.nl. De onderzoekers nodigen hen daartoe van harte uit! Het is ook mogelijk te reageren op de Facebookpagina van de gemeente.


Meer berichten over: