Hoe veilig voelt u zich in onze gemeente?

Geplaatst op: dinsdag 22 augustus 2017

In de gemeente Tynaarlo wordt een onderzoek uitgevoerd naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van politie, brandweer en gemeente op het gebied van veiligheid: de Veiligheidsmonitor. Circa 600 inwoners ontvangen binnenkort een vragenlijst en kunnen hun mening geven over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. De resultaten van het onderzoek worden begin 2018 verwacht.

Alle Drentse gemeenten doen één keer per vier jaar mee met de Veiligheidsmonitor. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid. I&O Research voert dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeenten en politie. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken, worden met de Veiligheidsmonitor op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal (Drenthe) als lokaal niveau (gemeente of wijk/gebieden).

Wie doet mee?
Deelnemers zijn willekeurig geselecteerd door het CBS uit de Basisregistratie Personen. Elke inwoner van de gemeente Tynaarlo van 15 jaar en ouder kan een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. Alle dorpen en wijken zijn meegenomen in de selectie, zodat de gemeente de uitkomsten van het onderzoek niet alleen gemeentebreed, maar ook op gebiedsniveau krijgt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De resultaten worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Nieuw veiligheidsbeleid
Evenals bij het onderzoek in 2013/2014, gebruikt de gemeente ook deze keer de uitkomsten van dit onderzoek onder andere bij het maken van nieuw veiligheidsbeleid, het bepalen van de lokale inzet van de politie en brandweer en het bijsturen van het huidige veiligheidsbeleid.
Burgemeester Marcel Thijsen roept inwoners die een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen op om mee te werken: “Het is belangrijk dat u meedoet. Op basis van dit onderzoek kunnen we ons veiligheidsbeleid goed afstemmen op wat er in de Tynaarlose samenleving speelt. Veiligheid is een onderwerp dat ons allemaal aangaat en waar we allemaal wel iets van vinden. Laat ons weten wat u vindt van de veiligheid en leefbaarheid in uw leefomgeving, dan kunnen wij samen met u, de politie en de brandweer nog beter werken aan een veilig Tynaarlo.”


Meer berichten over: