Hulphonden in verzorginghuis Kornoeljehof.

Geplaatst op: dinsdag 29 september 2015

In het Kornoeljehof staat alles deze week in het teken van de dieren. Maandagmiddag was de start met een uitleg over en demonstraties door Service Dogs. In ‘t Nederlands: Hulphonden. In het restaurant waren de speciale honden en de bewoners van Kornoeljehof in afwachting van wat er komen ging. De heer Robin Puijk had namelijk twee van deze honden meegenomen vanuit zijn woonplaats Assen. De jongste hond is een half jaar oud en er hij heeft een oudere hond bij zich die 5 jaar thuis voor zijn vrouw gezorgd heeft. De beide honden zijn opgeleide hulphonden. Nu mogen ze mee naar excursies en demonstraties, zoals in het Kornoeljehof. Zo laten ze de bewoners zien wat ze allemaal weten, aan commando’s herkennen en voor hun baasje kunnen doen. Een hulphond kan namelijk veel. De oudste hond kent 50 commando’s en allemaal in het Frans of in gebaren taal.
De bewoners zaten in een grote kring. Voordat de uitleg en demonstraties begonnen kregen ze eerst een mooie film te zien over de mogelijkheden van een hulphond.
Robin begon met een praatje over het inzamelen van oude pennen, snoep wikkels, plastic spuitkoppen en een pompje van huishoudmiddelen. Dit kan allemaal worden gerecycled voor mooie tassen en etui’s. In de flyer hieronder leest u er meer over.
Na de uitleg gingen de honden aan het werk. Drie bewoners kregen een handschoen aan en een muts op. De hond liet daarna, op commando, zien hoe hij heel voorzichtig de handschoenen uittrekt en de muts van het hoofd haalt.
Daarna mocht een medewerkster een jas en handschoenen aantrekken en een muts opzetten. De hond kreeg het commando om de kleding uit te trekken. Verder liet hij zien hoe hij de krant uit de bus te haalt. De wasmachine leegt en op de deurbel te drukt.
Daarna gingen eindelijk de hesjes van de honden uit en waren ze vrij van hun werk. Het moment waar op ze geaaid mochten worden. Er waren bewoners die moeite hadden met het zo lang moeten wachten tot dit moment!
Tijdens de afsluiting bedankten de medewerksters van het Kornoeljehof Robin voor zijn komst en overhandigen hem een envelop met inhoud.


Meer berichten over: