Idee verplaatsen voetbalveld Zeijen

Geplaatst op: vrijdag 27 juli 2018

B&W geeft Zeijenaren de ruimte om idee verplaatsing voetbalveld uit te werken

De Belangenvereniging schoolkring Zeijen (BVZ) gaat onderzoeken of ze het hoofdveld naar het terrein naast de MFA in het dorp kan verplaatsen, waar ook de kleedkamers en de kantine zijn. Deze verplaatsing wil zij bekostigen door het voormalig hoofdveld in te zetten als woningbouwlocatie.

De ruimte geven om zélf met een plan te komen
Wethouder René Kraaijenbrink vindt de betrokkenheid van de Zeijenaren een goeie zaak en geeft hen dan ook graag de ruimte om het idee verder uit te werken. “Wij pakken het niet op
omdat er voor ons geen directe aanleiding is, maar het is niet zo dat we tegen het idee zijn. Het is een diep gekoesterde wens van een groot aantal inwoners van Zeijen. Daarom geven wij hun de kans om zelf te onderzoeken of ze er met elkaar een haalbaar plan voor kunnen maken. Dat is ook hoe we als gemeente met initiatieven van inwoners willen omgaan.”

Voor gemeente is er geen directe aanleiding voor verplaatsing
De gemeente heeft verplaatsing van het hoofdveld in het verleden al eerder onderzocht. Ze ziet de voordelen er wel van in, maar vanuit gemeentelijk perspectief ontbreekt nut en noodzaak om het te doen. De voetbalvelden verkeren in goede staat en de verkeersdruk op de Ubbenaseweg is niet dusdanig dat er gevaarlijke situaties bij het oversteken ontstaan.

Daarnaast richt de gemeente zich met de uitbreiding van het woningaanbod op de drie grote kernen, want uit onderzoek blijkt dat daar de grootste behoefte is aan woningen, omdat daar de meeste voorzieningen zijn.

Voorwaarden aan uitwerking
Burgemeester en wethouders hebben BVZ een aantal voorwaarden meegegeven waaraan de uitwerking van het plan moet voldoen. De voornaamste zijn dat het de gemeente geen geld mag kosten, dat de vraag naar woningen moet worden aangetoond en dat de stichting die speciaal voor dit project wordt opgericht beschikt over de benodigde grond. Daarnaast moeten de reacties van belanghebbenden en de omgeving voldoende in de plannen zijn meegewogen. Wanneer het plan van BVZ hier volgens B&W aan voldoet, zullen zij de gemeenteraad vragen aan de plannen mee te werken


Meer berichten over: