Iedereen kan meedoen

Geplaatst op: dinsdag 19 april 2016
Sportclubs en verenigingen moeten dus op zoek naar andere vormen van inkomsten. Sponsoring, vriendenclubs, ledenacties en in sommige gevallen de contributie. Hierdoor zouden mensen met een laag inkomen misschien niet meer lid kunnen blijven. Hofstra vertelt echter dat een laag inkomen nooit de reden mag zijn om bijvoorbeeld niet te kunnen sporten. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarvoor hebben we het Meedoenbeleid ontwikkeld. Als een inwoner niet meer mee kan doen vanwege zijn financiële situatie, kan hij contact opnemen met ons Sociaal Team. Zij gaan dan met hem in gesprek om samen tot een passende oplossing te komen. Er zijn namelijk een aantal regelingen waar inwoners een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld het jeugd sport- en cultuurfonds voor de kinderen, waarvoor we dit jaar €32.000 extra beschikbaar stellen.” Meer informatie over de sociale teams is te vinden op  www.tynaarlo.nl, of bel direct: 0592-266737.
Aanjaagsubsidie aanvragen
De aanjaagsubsidie kan het hele jaar door bij de gemeente worden aangevraagd. Deze toetst de aanvraag vervolgens aan de voorwaarden. Er zijn wel maxima gesteld aan de verschillende subsidies, dus vraag ze op tijd aan. Meer informatie over de aanjaagsubsidie van de gemeente Tynaarlo is te vinden in het Digitaal Loket van de gemeente op https://mijn.tynaarlo.nl (zoekterm: subsidies)

Meer berichten over: