Informatieavond Vries Zuid

Geplaatst op: vrijdag 14 december 2018

Gisteravond vond in de raadzaal van het gemeentehuis in Vries een informatieavond plaats over de nieuwbouwwijk Vries Zuid. Een groot aantal geïnteresseerden had de moeite genomen om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Het is immers al weer een tijd geleden dat er in Vries nieuw gebouwd is. Grote belangstelling dus, niet alleen van belangstellenden voor een nieuwe woning, maar ook van omwonenden die benieuwd waren wat de plannen voor hen betekenen. 

Ondanks dat bekend is dat dergelijke nieuwbouwplannen geruime tijd in beslag nemen, viel dit een deel van de aanwezigen toch een beetje tegen. Met alle nog te nemen stappen zal het zeker nog tot begin 2021 duren voor de eerste kavels kunnen worden uitgegeven. En dan mag het niet tegen zitten qua weer en bezwaren van belanghebbenden.  Wat moet er nog gebeuren? Allereerst moet een startnotietie geschreven worden en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad (maart 2019). De inzet van het stedenbouwkundig bureau moet worden aanbesteed (maart 2019).
Ontwerpfase stedenbouwkundig plan en participatie belanghebbenden fase 1 (april-juni 2019). Opstellen voorontwerp bestemmingsplan (augustus 2019). Besluitvorming gemeenteraad voorontwerp bestemmingsplan (oktober 2019). Ontwerp bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en afstemming met belanghebbenden fase 2 (februari 2020). Definitief vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan (juni 2020). Opstellen bestek en inrichtingsplan en afstemming met belanghebbenden (juni-november 2020). Bouwrijp maken en uitgifte kavels (november 2020-maart 2021).

Voor de zo gewenste burgerparticipatie werd ter plaatse een oproep gedaan om ideeën in de ideeënbus te gooien die nog tot 1 januari a.s. in de hal van het gemeentehuis staat. Ook als je belangstelling hebt om mee te denken over de plannen voor Vries Zuid, kun je dat aangeven door een briefje in dezelfde ideeënbus te gooien. Na het vaststellen van de startnotitie (maart 2019) zullen deze inwoners worden benaderd over hoe de participatie wordt ingevuld. Er zijn immers verschillende betrokkenen, verschillende belangen en verschillende thema’s.

Rond de feestdagen komt op www.tynaarlo.nl een pagina met daarop alle beschikbare info over de plannen rondom Vries Zuid, zo hebben de wethouders Kraaijenbrink en Vemer gisteravond beloofd.


Meer berichten over: