Informatiebijeenkomst Vrijwilligersverzekering ‘Zijn mijn vrijwilligers goed verzekerd?’

Geplaatst op: dinsdag 23 januari 2018

Op dinsdagavond 20 februari van 19.30- 22.00 uur is er een informatieavond in het Gemeentehuis, Kornoeljeplein1 in Vries over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Deze avond wordt georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo (onderdeel van Trias).

Iedereen die vrijwilligerswerk doet valt automatisch onder de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Maar veel organisaties en vrijwilligers weten niet van het bestaan of hebben geen idee wanneer ze aanspraak kunnen maken op deze verzekering. Laat u bijpraten over deze verzekering en weet wanneer u er een beroep op kunt doen! 

Wat valt er onder de dekking van deze verzekering? Is aanvulling nodig? Hoe zit het met de bestuurdersaansprakelijkheid? Wat als mijn organisatie een evenement organiseert? En hoe verhoudt deze verzekering zich tot mijn persoonlijke verzekering(en)?

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over alle ins en outs van deze verzekering. Ook de aanpassingen die de verzekering de laatste tijd heeft ondergaan komen aan bod. Zo is er een bredere dekking en vallen ook mantelzorgers nu (deels) onder deze verzekering. Verder is er tijdens deze avond veel ruimte voor het stellen van vragen.

Deze informatie avond is een onderdeel van de Kenniskaravaan. De Kenniskaravaan is een aaneenschakeling van boeiende trainingen, leuke workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers als maatschappelijke organisaties zoals verenigen en stichtingen. Op de agenda:

– 13 maart Training: Vinden en binden van vrijwilligers

– 28 maart Snel en simpel digitale nieuwsbrieven verzenden

– 19 april Training: Weerbaar als vrijwilliger in het vrijwilligerswerk

– 24 mei Herkennen van en omgaan met psychische ziektebeelden

– 07 juni Leren over dementie

Opgave kan door te bellen/mailen: liesbeth.de.vries@stichtingtrias.nl, 0592-338938.


Meer berichten over: