Inloop over bestemming terrein voorm. Ontmoetingskerk

Geplaatst op: dinsdag 12 december 2017

Inloop-informatieavond Oude Asserstraat 38 Vries (locatie voormalige Ontmoetingskerk)
Aansluitend op het centrumgebied van Vries, aan de Oude Asserstraat, ligt de locatie van de voormalige Ontmoetingskerk. Eerdere plannen voor de bouw van een appartementengebouw op deze plek zijn niet doorgegaan en de locatie ligt al jaren braak. Onlangs is de locatie aangekocht door Blue Banner b.v. Zij hebben een plan ontwikkeld voor de bouw van tien woningen op deze plek.

Inloop-informatieavond
Iedereen die behoefte heeft aan tekst en uitleg over het bouwplan en het daarvoor opgestelde voorontwerpbestemmingsplan, is op woensdag 20 december tussen 19.00-20.30 uur welkom tijdens de inloopavond in het gemeentehuis in Vries. Medewerkers van gemeente en initiatiefnemer zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

Voorontwerp-bestemmingsplan
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt tot 5 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis. Ook is het te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl imrocode (planID): NL.IMRO.1730.bpOudeAsserstr38-0201.


Meer berichten over: