Inspiratie tijdens archeologische fietstocht

Geplaatst op: zondag 11 juni 2017

Rond half twee vertrokken gisteren de deelnemers aan de archeologische fietstocht. Deze speciaal voor het Bonifatiusfestival georganiseerde fietstocht bracht de deelnemers eerst naar de vindplaats van het Meisje van Yde in het Yderholt. Daar werden ze opgewacht door de landschapskunstenaar Derk den Boer. Derk gaf uitleg over het idee dat bij hem is ontstaan om dit kunstwerk te ontwikkelen, het overleg met de gemeente en de vormgeving van het werk. De vorm is gebaseerd op de natuurlijke werkwijze die wij hebben wanneer we op een kaart of plattegrond een punt omcirkelen en er vervolgens aantekeningen en strepen aan toevoegen. Zo ontstaat vaak een labyrint aan lijnen. Door de situering in de hoek van het gebied waar het meisje is gevonden en de symbolische link naar het verleden ontstond de kwartcirkel, ‘De Gebroken Cirkel’ met daarin een labyrint. Dit geheel is door Derk treffend vormgegeven door middel van Drentse zwerfkeien. Derk vertelde dat er over de exacte vindplaats van het meisje twee verhalen de ronde doen. Beide geven een plaats rondom het kunstwerk aan. De ene vindplaats is door een ruilverkaveling niet meer herkenbaar.

Hierna vervolgde de groep fietsers hun tocht via Yde, Bunne en Donderen naar de Oosterwaterweg en bezochten het daar aanwezige archeologisch aardkundig monument: de ‘Steilwand van Donderen’. De groep werd opgewacht door drie leden van ‘GeoPark De Hondsrug’.
Lisbeth Simon vertelde het een en ander over het kenmerkende van ons esdorpenlandschap.
Dit deed ze door o.a. de geschiedenis en de functie van de essen voor de vroegere bewoners toe te lichten. Vries en omliggende dorpen vormen een duidelijk voorbeeld van een traditioneel esdorpen landschap. De essen waren kleine akkers waarop de bewoners het voedsel voor de eigen consumptie verbouwden.
Een ander lid verklaarde de, in het monument, zichtbare grondlagen. Hij plaatste deze in de historie van de tijd en liet daarin ook de sporen van menselijke aanwezigheid zien.
Vanuit de Oostwaterweg ging het gezelschap terug naar de Brink.
Op de website van Derk den Boer is een film te zien over zijn kunstwerk ‘Gebroken Cirkel’.
De website van Geopark De Hondsrug geeft u informatie over de aardkundige monumenten.


Meer berichten over: