Interzorg en Drenthe College starten opleiding voor zij-instromers

Geplaatst op: maandag 26 november 2018

Interzorg gaat volgend jaar werk bieden aan ongeveer 75 zij-instromers. In samenwerking met het Drenthe College start Interzorg een speciale opleiding voor mensen die werkzaam zijn in een andere sector en de overstap naar de zorg willen maken. Het gaat om de functie Helpende en de eerste 25 zij-instromers zullen in februari 2019 starten bij de locaties De Wijde Blik en De Slingeborgh, beiden in Assen.
Vervolgens gaan datzelfde jaar nog eens twee groepen ‘Helpende in opleiding’, als zij-instromer, aan de slag. Interzorg gaat hiervoor breed werven. Zowel mensen zonder diploma als met een opleiding vanuit een andere sector, komen in aanmerking.
Leren en werken in de zorg
De zij-instromers krijgen een contract van minimaal 24 uur, waarvan ze 8 uur per week onderwijs volgen. Het opleidingstraject duurt ongeveer een jaar. De eerste groep zij-instromers start per 1 februari 2019, gevolgd door groepen in april en in september. Interzorg verwacht veel animo voor deze functie.
Het afgelopen jaar zijn er extra middelen vrijgekomen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Goede, liefdevolle zorg in de verpleeghuizen vormt het uitgangspunt.
Interzorg heeft ervoor gekozen deze gelden ook aan te wenden voor het aanstellen van extra medewerkers in en rondom de huiskamers en afdelingen. Dit zijn mensen met als hoofdtaak aanwezig zijn en liefdevolle aandacht geven, en die samen met het team activiteiten organiseren voor de cliënten. Daarnaast voeren zij werkzaamheden uit in de zorgverlening.
Informatiebijeenkomsten!
Mensen die belangstelling hebben en meer willen weten, kunnen terecht op de speciale informatiebijeenkomsten op dinsdag 4 en donderdag 6 december aanstaande. Meer informatie is te vinden op www.interzorg.nl/jouwhartkloptbijinterzorg
Interzorg, dicht bij jezelf
Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten, met verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. Om dat goed te kunnen doen, gaat Interzorg in gesprek met mensen: cliënten en hun naasten. Elkaar leren kennen, verwachtingen uitspreken, zoeken naar mogelijkheden, willen weten of de ondersteuning goed is. Maar ook zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel, professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken. Het zijn enkele leidende principes die bij Interzorg hoog in het vaandel staan. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.


Meer berichten over: