Interzorg met o.a. Kornoeljehof, onder verscherpt toezicht

Geplaatst op: maandag 9 september 2013

Interzorg onder verscherpt toezicht Inspectie Gezondheidszorg

Ondanks de kwaliteitsslag die Interzorg heeft ingezet, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vastgesteld dat de hygiëne en infectiepreventie bij Interzorg nog niet op het gewenste niveau liggen. Om de hygiëne en infectiepreventie goed te borgen in de hele organisatie, heeft de IGZ daarom besloten Interzorg voor zes maanden onder verscherpt toezicht te plaatsen. Interzorg gaat alles op alles zetten om ook op het gebied van hygiëne en infectiepreventie het gewenste kwaliteitsniveau te behalen.

Hogere kwaliteitseisen ouderenzorg
“Interzorg richt zich in toenemende mate op zwaardere zorg en behandeling. Deze cliënten zijn kwetsbaar voor infecties. Een goede hygiëne en infectiepreventie (het voorkomen van infecties) zijn daarom van groot belang. Ook vragen onze cliënten, terecht, steeds meer om keuzevrijheid en kwaliteit. Dit alles stelt hogere eisen aan de zorg die we met elkaar leveren. De inspectie kijkt daarbij kritisch over onze schouders en die van andere zorgaanbieders mee.”

Kwaliteitsslag Interzorg
“Op al onze locaties is en wordt volop geïnvesteerd in mensen en middelen om extra te werken aan hygiëne en infectiepreventie. De inspectie ziet ook dat we er hard aan werken, maar constateerde
onlangs bij een bezoek aan één van onze zorgcentra dat de verbeteringen die wij de afgelopen maanden hebben doorgevoerd op het gebied van hygiëne en infectiepreventie niet snel genoeg gaan. Wij delen de conclusie van de inspectie dat we een aanvullende kwaliteitsslag moeten maken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, te denken valt daarbij aan het dragen van hand- en polssieraden en aan een uniform beleid rondom dienstkleding.”

Interzorg ziet vooruitgang. Die positieve lijn willen ze vasthouden en stevig doortrekken.
De basis voor optimale hygiëne en infectiepreventie is gelegd. Ineterzorg realiseert zich welke verantwoordelijkheid zij dragen. ‘Nu is het zaak om structureel en concreet de afspraken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie na te leven en elkaar aan te spreken als dat niet gebeurt. Op dat resultaat moeten de cliënten van Interzorg kunnen rekenen.’

Externe deskundigheid
‘We laten ons de komende maanden bijstaan door Tensen & Nolte, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, dat al een groot aantal collega zorgaanbieders met succes terzijde stond.”

Vertrouwen
De directie van Interzorg, waar Kornoeljehof toe behoort, is net als de inspectie, vol vertrouwen dat Interzorg op korte termijn het gewenste kwaliteitsniveau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie zal behalen.


Meer berichten over: