IVN Vries excursie weidevogelbeheer

Geplaatst op: maandag 29 april 2019

Je weet niet wat je ziet. Schitterend! 
Op zaterdag 11 mei organiseert IVN Vries  een lezing met excursie onder de titel: ‘Weidevogelbeheer, topsport in natuurbeheer’. In het Bezoekerscentrum Reitdiep van het Groninger Landschap geeft Arjan Hendriks, natuurbeheerder, een lezing met aansluitend een excursie. Het Groninger Landschap beheert ten noorden van de stad Groningen (Noorderhoogebrug) ruim 500 ha aan weidevogelgrasland. Het Bezoekerscentrum ligt op het raakvlak van stad en ommeland en is een belangrijke plek om bezoekers te informeren over natuur en landschap in het Reitdiepgebied. Arjan zal ingaan op de ontstaansgeschiedenis van het Reitdiep, de achteruitgang van de weidevogels en de oorzaak daarvan, het uitgevoerde weidevogelbeheer en het Actieplan Weidevogels Groningen. Aansluitend neemt hij ons mee op excursie in het aangrenzende weidevogel reservaat De Koningslaagte. Ook voor kinderen is er in en rond het bezoekerscentrum van alles te beleven. Zo is er het Zeven-sloten-tegelijk-pad.Dit beleefpad passeert zeven sloten met spannende bruggetjes, slingertouwen en een trekpontje. Een ideale manier voor kinderen om in contact te komen met de natuur.

Aanvang 10.00 uur, einde 12.30, vertrek vanaf de Brink in Vries uiterlijk om 9.15 uur (poulen). Adres: Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103, 9738 AD Groningen. U kunt zich opgeven bij Kor Mulder: kormulder@kpnmail.nl of 0592-544139. Ook niet-leden zijn van harte welkom. 


Meer berichten over: