IVN Vries Lezing Pingoruïnes gemeente Tynaarlo

Geplaatst op: woensdag 24 januari 2018

Al enige tijd is Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met vele (groene) partners actief met het Pingo Programma. In dit project worden (mogelijke) pingoruïnes in kaart gebracht, beheermaatregelen bekeken, educatieve programma’s ontwikkeld en mogelijke pingoruïnes onderzocht. Dit onderzoek gebeurt door wetenschappers, scholieren, maar ook door vrijwilligers! In het voorjaar van 2018 kunt u in de omgeving van Vries meehelpen! Maar voor het veldwerk start geeft Anja Verbers, programmaleider van het Pingo Programma, een lezing over de pingoruïnes in Drenthe, met de focus op de gemeente Tynaarlo. Ze zal laten zien wat pingoruïnes nu precies zijn, waarom ze zo waardevol zijn en wat de onderzoeksresultaten tot nu toe zijn. Daarnaast hoopt zij mensen te werven die het leuk vinden om een of meerdere dagen mee te doen met het onderzoek wat plaats zal vinden dit voorjaar in Vries. De gemeente Tynaarlo wil namelijk graag van een aantal locaties in Vries weten of het pingoruïnes betreffen. Het gaat om een viertal –natte- depressies in de bebouwde kom van het dorp. Het onderzoek gebeurt door middel van boringen en het beoordelen van de bodemsamenstelling. Per locatie duurt het veldwerk ongeveer zes uur. De exacte data moeten nog worden vastgesteld. Lijkt het u leuk om mee te doen bij een of meerdere locaties, dan kunt u zich aanmelden bij a.verbers@lbdrenthe.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

De lezing is op dinsdag 30 januari in Vries in dorpshuis De Pan om 20.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom!


Meer berichten over: