Jacques Tichelaar voorgedragen voor herbenoeming

Geplaatst op: woensdag 24 september 2014

Provinciale Staten van Drenthe hebben besloten om de huidige commissaris van de Koning, de heer J. Tichelaar, voor herbenoeming voor te dragen bij de minister van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties.Per 1 mei 2015 loopt de huidige ambtstermijn van de heer Tichelaar als commissaris van de Koning van de provincie Drenthe af. Provinciale Staten moeten uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van die termijn de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht doen voor herbenoeming.

Om deze voordracht voor te bereiden is er op 2 juli jl. een vertrouwenscommissie ingesteld, bestaande uit alle fractievoorzitters. Deze commissie begon in augustus met de werkzaamheden. In een besloten vergadering is op woensdag 24 september een verslag van bevindingen en een conceptaanbeveling voorgelegd aan Provinciale Staten, waarna de Staten het volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Drenthe hebben besloten de heer J. Tichelaar bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming in het ambt van commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.


Meer berichten over: