Janny Roggen Koninklijk Geridderd

Geplaatst op: vrijdag 24 april 2015

Burgemeester Thijsen vroeg in zijn voorwoord of een ieder in de Dorpskerk wilde gaan staan bij de binnenkomst van de 5 mensen uit de gemeente Tynaarlo die een Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Een volkomen terecht verzoek gezien de lange rij van verdiensten voor de samenleving. Uitgevoerd zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.
Een trein zou gemist worden en menig afspraak bleek toch een andere. Zo werden de 5 om de tuin geleid, voor de gek gehouden, zei de burgemeester. Verbaasd kijkend naar de vele aanwezigen in de Dorpskerk vond niemand van de 5 te onderscheiden inwoners het vervelend zo beet genomen te zijn.
Onder luid applaus zochten ze wat onwennig een zitplaats naast hun familieleden die onderdeel uitmaakten van het grote complot. Toen zag je her en der al dat er een traantje weggepinkt moest worden.
Erg nat werd het niet bij de uitreiking en tijdens het opspelden van de versierselen maar zowel vooraan in de kerk en op de banken werd er geëmotioneerd gereageerd. Dit zowel door vrienden en familie maar ook door aanwezigen die al eerder een lintje hebben mogen ontvangen. Erkenning en herkenning.
De toelichting die werd gegeven, zie hieronder, over de verdiensten van Janny Roggen was een lange en dat had daarnaast ook een speciale reden. Janny is in ‘editie 2015’ de enige Drentse vrouw die zich RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU mag noemen! Op deze mededeling volgde een extra applaus.

mevr. van der VeenVóór Janny Roggen had mevrouw van der Veen-Hingstman uit Yde al een lintje mogen ontvangen van burgemeester Thijsen. Dit voor haar vele activiteiten binnen de gemeenschap van Yde-De Punt en is zij nu LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU.
Naast mevrouw Janny Roggen en mevrouw van der Veen-Hingstman, vanuit onze voormalige gemeente Vries, waren er ook nog 3 heren die een Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen.

Dhr. van Leeuwen uit Zuidlaren en Dhr. Klip uit Eelde zijn vanaf vandaag ook LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU.

Dhr. Plas uit Eelde is net als Janny Roggen ook benoemd tot RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU.

 

 

 

.


De toelichting welke door de burgemeester werd gegeven bij de benoeming van mevrouw Roggen en mevrouw van der Veen-Hingstman.

Mevrouw Jantje Annechien Roggen
Van 2007 tot 2011 is mevrouw Roggen secretaris van de Stichting Drentse Muziekmaatschappij. De Stichting Drentse Muziekmaatschappij heeft bestaan van 8 november 2006 tot 3 september 2010, dat was vooraf ook het plan. Een tijdelijke impuls veur de muziek in de streektaal, bedoeld om meer kwaliteit der in te brengen. Kort na het oprichten van de stichting is de heer Anne Doornbos als secretaris van de stichting opgevolgd door mevrouw Janny Roggen. Mevrouw Roggen heeft toen ook de organisatie van de drie cd’s op zich op te nemen. De hield onder meer in: fondsenwerving, publiciteit en begeleiding van de jury. Daarnaast ook de voorbereiding van de beide festivals, uitzetten van de cursussen. Daarbij komt nog dat de Stichting Drentse Muziekmaatschappij aan de wieg stond van de succesvolle Bluesopera van de PeerGroup, die tot in Carré in Amsterdam opgevoerd is. En door de Stichting Drentse Muziekmaatschappij is er nou een Drents Liedjesfestival op Radio en Televisie Drenthe.
Ook vanaf 2004 tot heden is mevrouw Roggen volmacht bij het Nei Drèents Geneutschap. Bij het Nei Drèents Geneutschap is decorandus de organisatorische spil. Met name bij de voorbereiding en het uitreiken van de prijzen (De Zoorholtpries en de Algemiene Anfieter Award, ook wel de A3 prijs genoemd), speelt decorandus een grote rol. Mevrouw Roggen regelt de voorbereiding, verzorgt de persberichten, schrijft de genomineerden aan en is achter de schermen de drijvende kracht.. De uitstraling van de prijzen van het Nei Drèents Geneutschap is boven regionaal.
Voor de Ledenraad van Rabobank Assen en Noord Drenthe is mevrouw Roggen van 2007 tot heden lid. Decorandus is een betrokken en actief lid van de Ledenraad van Rabobank Assen en Noord Drenthe. De ledenraad is een schakel tussen de leden en de bank en fungeert als klankbord en adviesorgaan voor de directie. Leden hebben invloed op het beleid van hun Rabobank via de ledenraad. De ledenraad bestaat uit 30 betrokken leden uit de regio. Zowel ondernemers als particuliere klanten zijn in de raad vertegenwoordigd. Eind 2013 is de genoemde bank gefuseerd met Rabobank Assen-Beilen tot de huidige Rabobank Assen en Noord Drenthe. Mevrouw Roggen is herkozen om zich belangeloos in te zetten voor de nieuwe fusiebank, alsmede voor de ruim 20.000 leden van de Rabobank, met name uit de kern Vries.
Vanaf 2007 is mevrouw Roggen voorzitter van de Vrouwen van Nu, afdeling Vries. Mevrouw Roggen is echt een gedreven persoonlijkheid, alles wat decorandus doet, doet ze met altijd met 100% inzet. Mevrouw Roggen is echt de stuwende kracht achter alle activiteiten die voor de leden georganiseerd worden. En heeft ze in de loop van der jaren een heel groot netwerk opgebouwd waarvan ze dan ook regelmatig gebruikt maakt. Janny Roggen heeft ook oog voor de medemens, zo zorgt decorandus ervoor bij dat bij een avond bijeenkomst voor de leden die slecht lopen of slecht horen vooraan komen te zitten, zodat ook die leden alles goed kunnen volgen. Toen mevrouw Roggen enkele jaren geleden begreep dat er veel leden zijn die niet met vakantie kunnen / gaan kwam zij op het idee om iedere vrijdagochtend in de maanden juli en augustus een koffieochtend te organiseren genaamd “leut en teut”. Mevrouw Roggen is een echt een spreektalent. De wijze waarop zij de leden door afdelingsbijeenkomsten praat is klasse. Als er een spreker uit de provincie Groningen is spreekt mevrouw Roggen ons toe in het Gronings, komt de spreker uit Drenthe dan zij dit in het Drents. Ook het schrijven gaat Janny Roggen op voortreffelijke wijze af. Sinds mevrouw Roggen aangetreden is al voorzitter schrijft mevrouw Roggen ieder week een artikel voor plaatsing in de Vriezer Post (nu ook al in het lokale Zeijer Krantje). Mevrouw Roggen heeft sinds haar aantreden als voorzitter van Vrouwen van Nu Vries een zeer boeiende en bloeiende afdeling gemaakt. De activiteiten zijn onder haar aansturing en enthousiasme enorm uitgebreid. Decorandus is belangstellend naar de mensen toe met respect voor iedereen, vooral de ouderen in de vereniging waarvoor mevrouw Roggen de 75+ verjaardagsvisite heeft bedacht.. Decorandus verdiept zicht altijd in onderwerpen en mensen die interessant of belangrijk zouden kunnen zijn voor één van de verenigingen waar ze actief is. Ze heeft altijd heel veel achtergrond informatie over een onderwerp of over bijvoorbeeld een spreker. Decorandus heeft mappen voor krantenknipsels en artikelen over uiteenlopende onderwerpen waar mevrouw Roggen dus geregeld informatie uit haalt.
Ook van 2006 tot heden is decorandus secretaris van de Stichting Senioren Zomer School Drenthe en voorzitter van de Werkgroep Senioren Zomer School Assen en omgeving. Mevrouw Roggen heeft acht tot tien jaar een bestuursfunctie gehad in de Stichting Seniorenschool Drenthe. Janny Roggen maakt deel uit van de werkgroep Assen, naast de werkgroepen Hoogeveen/ Meppel en Emmen/ Coevorden. Daarnaast is zijn secretaris van het gehele stichtingsbestuur Senioren Zomer School Drenthe. Janny Roggen maakt ook deel uit van de provinciale werkgroep, uit hoofde van haar voorzitterschap van de werkgroep Assen.
Mevrouw Roggen is van 1978 tot heden lid van het bestuur van de Partij van de Arbeid (PvdA), lid van de werkgroep Rooie Vrouwen en lid van de Steunfractie. Mevrouw Roggen heeft zich sinds dien voor de partij ingezet, zowel als lid van het bestuur van de afdeling van de toenmalige gemeente Vries, als prominent lid van de Rooie Vrouwen. Momenteel is zij actief als lid van de steunfractie van de PvdA van de Gemeente Tynaarlo. Mevrouw Roggen kent de diverse dorpen en de mensen die er wonen en werken erg goed. Decorandus weet verbanden te leggen, waardoor zij mensen goed op weg kan helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen of initiatieven om weet te zetten in activiteiten. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2013 is Janny Roggen actief in de campagnecommissie en heeft mevrouw Roggen een plek op de kandidatenlijst van de gemeenteraad van Gemeente Tynaarlo gekregen. Als nummer 10 op deze lijst, maakt mevrouw Roggen nu deel uit van de steunfractie van de PvdA.
Voor de Klankbordgroep dorp Vries ten behoeve van de ontwikkeling van het centrumplan Vries is decorandus lid van 2012 tot 2015. De achteruitgang van het winkelbestand in Vries heeft voor de gemeenteraad de doorslag gegeven tot het nemen van de dit besluit. Om de meningen uit diverse hoeken en om draagvlak te krijgen voor zo’n ambitieus plan is een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeente Tynaarlo, de projectontwikkelaar, de investeerder, de Vriezer Ondernemers Vereniging, de omwonenden en inwoners van de plaats Vries. Mevrouw Roggen voelt goed aan wat het dorp van Vries mist, maar ziet ook dat niet alles wat gewenst wordt is te realiseren. Mede door mevrouw Roggen haar inzet in de klankbordgroep de dorpskern van Vries een facelift ondergaat.”
Van 2007 tot heden is mevrouw Roggen lid van het 4 en 5 mei comité Vries. Jaren geleden heeft het 4 mei comité in Vries mevrouw Roggen gevraagd om bij de herdenking de namen voor te lezen van de oorlogsslachtoffers in de voormalige gemeente Vries. Sindsdien doet Janny Roggen dat jaar in jaar uit en haar stem maakt indruk tijdens de herdenking. Daarnaast werk het comité altijd met veel plezier met mevrouw Roggen samen. Het organiseren van de herdenking op 4 mei is natuurlijk geen grote klus, maar het komt wel heel precies en het is belangrijk om er ook echt aandacht voor te hebben. En heeft mevrouw Roggen sinds het haar is toegetreden tot het comité is de kwaliteit van de herdenking zeker verbeterd.
Als laatste is mevrouw Roggen van 2007 tot heden vrijwilliger bij Stichting Huus van der Taol. Het Huus van der Toal is een organisatie die voor een belangrijke deel drijft op vrijwilligers. Toen het Huus van der Taol als fusie-organisatie op 1 maart 2008 de deuren in Beilen open deed, was er heel wat werk verzet. Als tien jaar wordt in het noorden van de provincie Drenthe in het winterseizoen vier maal Taol an Taofel georganiseerd. Eerste gebeurde dat in Norg, de laatste jaren in Vries. In de organisatie speelt mevrouw Roggen een belangrijke rol. Zij doet al het organisatiewerk, dat de beide presentatoren, de heer Anne Doornbos en mevrouw Herma Stroetinga, zich op hun kerntaak richten kunnen. Ook de PR, contacten en opvang artiesten en dergelijke ligt bij mevrouw Roggen. Behalve uitvoerend is decorandus ook inhoudelijk actief voor het Huus van der Taol / Het Drentse Boek. Zo is Janny Roggen lid van de manuscriptencommissie. In die hoedanigheid is decorandus van de werkgroepleden die nieuwe manuscripten beoordeeld op literaire kwaliteiten.
Zoals u bovenstaand kunt lezen is mevrouw Roggen zeer begaan met het welzijn van het dorp Vries en staat zij bekend als een zeer sociaal persoon en die aandacht heeft voor zwakkeren in de samenleving.

Mevrouw Jantje van der Veen-Hingstman
Mevrouw Van der Veen-Hingstman is geboren op 25 augustus 1955 en woont in Yde
Mevrouw Van der Veen heeft zich vanaf 1978 ingezet in diverse vrijwillige functies ten behoeve van de gemeenschap van Yde-De Punt. Mevrouw Van der Veen-Hingstman is een vrijwilligster pur sang. Volgens bekende gegevens was zij reeds in 1978 bestuurslid van de sportvereniging Yde-De Punt. Hierover is niet meer bekend dan dat zij de kleine kinderen begeleidde, de vrijwilligers aanstuurde en hielp bij de organisatie van wedstrijden. Zij heeft dit tot 1984 gedaan.
In 1980 is mevrouw Van der Veen gestart als penningmeester van de Dorpskrant “In Vogelvlucht”. Deze krant is een gezamenlijke uitgave van verenigingen in het dorp. Mevrouw Van der Veen zorgt voor het tijdig inleveren van copy door de verschillende verenigingen. Verder schrijft zij regelmatig namens de Vereniging Dorpsbelangen Yde-De Punt artikelen om de inwoners op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van deze Vereniging. Ook probeert zij inwoners te motiveren copy aan te leveren dat de leesbaarheid van de krant verhoogt. Rond 2010 heeft zij er persoonlijk voor gezorgd dat de krant bleef bestaan. Samen met haar echtgenoot verzorgt zij de redactie. Vanaf 1995 tot heden organiseert mevrouw Van der Veen de jaarlijkse collecte voor de “Maag, Lever en Darmstichting” in haar regio. Zij probeert voldoende collectanten bijeen te krijgen voor dit goede doel. Vervolgens haalt zij de collectebussen op, verspreidt ze onder de collectanten en geeft ze een uitgebreide instructie. Mevrouw Van der Veen heeft zitting genomen in het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Yde-De Punt, van 1998 tot 2003 als bestuurslid en vanaf 2003 tot heden als voorzitter. Betrokkene is al jaren de drijvende kracht achter deze Vereniging. In haar functie van voorzitter heeft zij enorm veel voor de dorpen gedaan en bereikt. De leefbaarheid in Yde en De Punt is dankzij haar aanmerkelijk verbeterd. Voor bepaalde projecten worden speciale commissies gevormd. Mevrouw Van der Veen heeft in verschillende commissies zitting gehad of heeft dit nog steeds. Zo heeft zij als bestuurslid van de Speeltuincommissie zich uitzonderlijk ingezet voor de vervanging van de afgekeurde, oude speeltuin. Geheel vrijwillig heeft zij de sponsorwerving op zich genomen en binnen een half jaar had zij een groot bedrag bijeen gehaald. De gemeente heeft dit verdubbeld en heeft de vereniging geholpen met de inrichting. Op eigen initiatief heeft mevrouw meegedaan aan de wedstrijd “Dorp met Pit”, een landelijke wedstrijd. Yde werd dat jaar “Dorp met Pit” en won een mooie geldprijs. Dit bedrag kwam ook ten goede aan de speeltuin. Als commissielid van de Verkeerscommissie heeft mevrouw Van der Veen bijgedragen aan de aanpassing van het nieuwe verkeersplan. Dit was noodzakelijk in verband met de school in het dorp, er is een 30 km zone ingesteld. De laatste zes jaren wordt door haar, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, de jaarlijkse “natuurwerkdag” georganiseerd. Zo’n 35 vrijwilligers onderhouden onder haar leiding een natuurgebied dat in eigendom is van de Vereniging. Het natuurgebied is voor iedereen toegankelijk. Door de BOKD (Breed Overleg Kleine Dorpen) is een boekje uitgegeven met wandelroutes. Mevrouw Van der Veen heeft hier aan meegewerkt, zij was verantwoordelijk voor de route door Yde en De Punt. Als vertegenwoordigster van de Vereniging Dorpsbelangen Yde-De Punt heeft betrokkene een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een handzaam boekje waarin de dorpsommetjes worden vermeldt én het boekje “De Bloem van Vries” waarin twaalf fietsroutes zijn opgenomen.
Iedere vijf jaar wordt in Yde en De Punt een schoolfeest georganiseerd. Dit is een gebeurtenis waaraan door veel inwoners van de dorpen wordt meegewerkt. Het vergt iedere keer weer een geweldige inzet van het bestuur om het één en ander te organiseren. In het voorjaar danwel najaar, voorafgaande aan het schoolfeestjaar, wordt een nieuw schoolfeestcomité gekozen. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond in het najaar na het schoolfeest wordt dit comité weer opgeheven op drie leden na. Het Dagelijks Bestuur blijft zitten en bereidt het volgende Schoolfeest voor en schrijft daarvoor weer de eerste vergadering uit. Mevrouw Van der Veen heeft vanaf 1994 twee maal als penningmeester en één maal als bestuurslid deelgenomen.
Mevrouw Van der Veen heeft vanaf 2006 tot heden zitting in het bestuur van het GBOT. Dit is een overkoepelend orgaan van alle belangenverenigingen van de elf kleine dorpen in de gemeente Tynaarlo. Meestal worden er commissies gevormd om één en ander te kunnen realiseren, hier maakt mevrouw ook deel van uit. Indien noodzakelijk of op verzoek van één der leden komt dit orgaan maar minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Het GBOT heeft als taak om gezamenlijk te kunnen optreden naar de gemeente toe.
Vanaf 2005 is mevrouw Van der Veen bestuurslid van de Stichting “Vrienden Vriezer Harmonie”, per 2010 als voorzitter. Zij houdt zich o.a. bezig met het binnen halen van sponsoren, het organiseren van concerten en andere evenementen om de Harmonie Vries te kunnen laten optreden. Met name het jaar 2014 was een zeer druk jaar omdat de Harmonie zijn 100-jarig bestaan vierde. De organisatie van het 100 jarig bestaan van de Harmonie was de verantwoordelijkheid van mevrouw Van der Veen. Met name de sponsoring was haar activiteit.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
Dhr. Jan Klip uit Eelde.
De heer Klip zet zich vanaf 1980 in voor de Stichting Ol Eel en de Vereniging Ol Eel in Eelde/Paterswolde

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
Dhr. Dirk Jan van Leeuwen uit Zuidlaren.
De heer Van Leeuwen is vanaf zijn 16e levensjaar actief in verschillende vrijwilligersfuncties.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
Dhr. Tunnis Sijtze Plas
De heer Plas staat bekend als een toonbeeld van bevlogen maatschappelijke betrokkenheid, heeft grote professionele kwaliteiten als voorzitter en/of bestuurslid en heeft oog voor het belang van de maatschappij en voor de noden van de samenleving.


Meer berichten over: