Koninklijke onderscheiding voor Lambert Zwiers

Geplaatst op: dinsdag 14 mei 2019

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Zwiers is geboren op 16 augustus 1953 en woont in Vries.
Aan het einde van de middag, na een vergadering van het VNO-NCW verraste burgemeester Marcel Thijsen de heer Zwiers.

Vanaf juni 1984 tot 1 januari 2019 (pensionering) was de heer Zwiers in dienst van VNO-NCW. In 1984 startte hij als adjuct-secretaris bij de Limburgse Werkgeversvereniging LWV, een aan VNO-NCW gelieerde zelfstandige regionale vereniging voor de belangenbehartiging en ontwikkeling van het Limburgse bedrijfsleven. Van 1994 tot en met 2008 was hij directeur van het LWV. De heer Zwiers toonde een buitengewone inzet, kundigheid en betrokkenheid en onder zijn bezielende leiding is de LWV sterk gegroeid en is een belangrijke regionale speler geworden.

In januari 2009 werd de heer Zwiers directeur van VNO-NCW Noord. Door zijn grote inzet en aimabele wijze van werken heeft hij gezorgd dat het VNO-NCW Noord en het MKB Noord onder één label zijn verder gegaan: VNO-NCW MKB Noord. Vanuit zijn rol als dagelijks verantwoordelijke voor de belangen en ontwikkeling van het bedrijfsleven in de drie noordelijke provincies, heeft hij zich een stuwende kracht getoond in de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en politiek voor een vitaal Noorden. Zo is door zijn persoonlijke inzet onder andere de Noordelijke Innovation Board tot stand gekomen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de noordelijke ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. De belangrijkste ambitie van de Noordelijke Innovation Board is het versnellen van de noordelijke economie.
De heer Zwiers is één van de grondleggers van de Nationale groene waterstofcoalitie, een koppeling tussen de regionale belangen en landelijke uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarnaast is hij initiator geweest van het project Ondernemer coacht Ondernemer. Door dit initiatief zijn al honderden ondernemers succesvol in een coachingtraject met elkaar in contact gebracht.

Vanaf 2009 is de heer Zwiers verbonden geweest aan SER Noord-Nederland als prominent vertegenwoordiger van de werkgeversgeleding. Hij was ook lid van de agendacommissie van de Raad (is het dagelijks bestuur van SER Noord-Nederland). Hiermee heeft de heer Zwiers een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het goed functionerende sociaaleconomisch overleg in het Noorden via SER Noord- Nederland en aan de positie van de SER Noord-Nederland.

De heer drs. Zwiers wordt geroemd om zijn uitzonderlijke inzet voor de Noordelijke samenwerking op het economische terrein in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Hij staat bekend als een positief ingesteld persoon met een offensieve dadendrang, een verbinder en lobbyist en altijd gemotiveerd. Hij kijkt verder dan de provinciegrenzen, erkent de belangen van Noord-Nederland en draagt dat uit in de Haagse én Brusselse politiek.

Naast zijn drukke baan verricht de heer Zwiers meerdere nevenfuncties op het gebied van zorg en/of onderwijs. Eén van deze nevenfuncties is voorzitter van de Raad van toezicht van De Noorderbrug. De Noorderbrug is ruim 45 jaar specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. De Noorderbrug is actief in Noord- en Oost-Nederland.
Verder zet hij zich in, of heeft zich ingezet, voor de Stichting De Hoven, de Tintengroep, ROC Drenthe college, Regionale selectie commissie Koning Willem 1 prijs en velen meer.

Nadere informatie:

1984 – 1-1-2019: VNO NCW directeur van verschillende onderdelen van VNO NCW
2009 – 1-1-2019: SER Noord Nederland, vertegenwoordiger van de werkgeversgeleding
2012 – heden: De Noorderbrug, voorzitter Raad van Toezicht
2013 – 2016: Rotary Groningen, diverse functies.