“Leefbaar maakt zich zorgen over ouderenbeleid”

Geplaatst op: maandag 19 oktober 2015

Van Leefbaar Tynaarlo ontvngen wij onderstaande open brief aan de inwoners van onze gemeente. Hij staat hieronder vermeld.

“Senioren worden de laatste jaren geplaagd door onevenredige bezuinigingsmaatregelen vanuit landelijk beleid. Financieel worden zij gekort op hun AOW. Wie dit allemaal optelt, kan behoorlijk in koopkracht achteruitgaan. Geen AOW partnertoeslag maakt een groot verschil en 2,5 miljoen Nederlanders krijgen geen tegemoetkoming in hun koopkracht meer. Het lijkt wel of de politiek vergeten is dat ook wie AOW-gerechtigd is, stemrecht heeft. Daar waar een indexatie naar gestegen kosten meer op zijn plaats zou zijn, worden zij geconfronteerd met een verlaging van het besteedbare inkomen. Daarbij wordt er snoeihard gekort in de thuiszorg, de dagbesteding en komen zij minder snel in aanmerking voor een plaats in een verpleeghuis.

Daarbij komt nog de verhoging van de ziektekosten en de verhoging van het eigen risico. Bovendien wordt verwacht dat senioren langer zelfstandig blijven en dus niet terug kunnen vallen op de overheid. Geacht wordt dat hulp, lees mantelzorg, wordt verstrekt door familie, vrienden en buren. Van Leefbaar Tynaarlo ontvngen wij onderstaande open brief aan de inwoners van onze gemeente. Hij staat hieronder vermeld.

Leefbaar Tynaarlo is zich ervan bewust dat de bevolkingsprognose voor Tynaarlo tot 2020 een seniorenpopulatie (65jr-80jr) van ruim 10.000 senioren betekent; dat is eenderde van de totale Tynaarlose bevolking. Daarnaast onderkent Leefbaar Tynaarlo dat het voor senioren steeds moeilijker wordt om zich staande te houden en daarom een op de menselijke maat geschoeid beleid verdienen. Door de overheveling van de uitvoering van de AWBZ taken is het mogelijk om op gemeentelijk niveau hier beleid op toe te passen.

Om de drastische landelijke wijzigingen lokaal goed op te vangen mag je verwachten dat de verantwoordelijk PvdA wethouder als een Don Quichot zal strijden voor het welbevinden van onze senioren. Maar het lijkt er niet op. Ouderen met alleen een AOWtje betalen bij een minimale afname van 3 uur thuiszorg in de week om de 4 weken een eigenbijdrage van €179,40 Voorheen was de eigenbijdrage €12,45 en later verhoogd tot €19.90 per maand.

Er zouden al ouderen zijn die de thuiszorg hebben opgezegd. Niet meer te betalen. Dat betekent een rampzalige ontwikkeling. De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft hier over al een onderhoud gehad met de verantwoordelijke wethouder. Vage toezeggingen, we zullen er aandacht aan schenken. Leefbaar Tynaarlo vindt echter dat er snel iets dient te gebeuren. Vandaar we onze senioren oproepen die in de problemen dreigen te komen of slechte ervaringen hebben gehad bij de bekende keukentafelgesprekken, deze ons te melden”.

 

We hopen met deze meldingen via ons meldpunttynaarlo@gmail.com of via ons 06 nummer: 06-30410850 op korte termijn een en ander te kunnen keren. Doen dus.


Meer berichten over: