Ludieke verkeersactie in Tynaarlo

Geplaatst op: zaterdag 25 november 2017

Gisteren hielden kinderen van OBS Het Oelebred in Tynaarlo een ludieke verkeerscontrole in de Dorpsstraat van Tynaarlo. Aanleiding is het feit dat bestuurders veel te hard rijden in Tynaarlo. Het hele dorp heeft een 30 km/u zone.
Deze overtredingen, de afgelopen weken tot wel 93 km per uur, vinden vooral tijdens de spitsuren plaats. Juist het moment waarin de kinderen op weg zijn naar school of huis.
De afgelopen periode zijn er metingen verricht. Zowel naar de verkeersdichtheid als de snelheid in het dorp. De gemeten snelheden overtreffen vaak het maximum toegestane van 30 km/uur met de absolute top van 93 km/uur. Levensgevaarlijk. Dat vindt ook Dorpsbelangen bij monde van haar voorzitter Anketrien Schillhorn van Veen. Reden genoeg voor actie, aldus Anketrien.
Gistermorgen was het zover. Ondersteund door een politieagent en met Veilig Verkeer Nederland buurtcoach Anco Bierman, gewapend met een laser meetapparaat, gingen de leerlingen in twee groepjes aan het werk. Het doel was het meten van de snelheden en met hulp van de politie de overtreders staande houden en door de leerlingen laten aanspreken op hun rijgedrag. Ze zo proberen te overtuigen van het gevaar wat dit te snel rijden oplevert.

Overtreders en sluipverkeer
De overtreders komen zowel uit het dorp zelf als uit het achterliggende, oostelijke gebied. Bestuurders komende uit de richting Zeegse / Oudemolen hebben ervaren dat het lastig is om bij Perron 3 de N386 op te komen. Daarom kiezen ze er regelmatig voor om dwars door het dorp Tynaarlo te rijden en bij het tankstation Plantinga de N386 of de A28 op te rijden. Kennelijk staat de wekker laat of zijn er andere ‘vertragingen’ in de ochtend die dan weggewerkt moeten worden in Tynaarlo. Vandaar de geconstateerde overlast.
Dat het tijdens de spits vaak om sluipverkeer gaat leek gisteren bevestigd te worden. Vanaf 9.15 u. werden er overtredingen gemeten tot 55km/uur. De meeste overtreders waren toen dorpsgenoten. De politie hield ze aan en de kinderen legden uit welk gevaar de bestuurders daardoor veroorzaken.

Later in de morgen hield Veilig Verkeer Nederland nog een remweg-demonstratie. Daar was te zien hoeveel langer een remweg wordt naarmate je sneller rijdt dan 30 km/uur. Levensgevaarlijk!

Wilt u meer over dit onderwerp zien? Op de site van Veilig Verkeer Nederland staat alle informatie en een video hierover.
Kijk op https://vvn.nl/bewonershelpen