Minder inwoners Tynaarlo in aanmerking voor hulp bij huishouding

Geplaatst op: dinsdag 14 oktober 2014

Met ingang van 1 januari 2015 komen minder inwoners van de gemeente Tynaarlo in aanmerking voor Hulp bij de Huishouding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe WMO. De gemeente kiest er daarbij voor het schoonmaakwerk niet meer aan te bieden als aparte voorziening. De uitgebreide hulp bij huishouding voor kwetsbare inwoners kan door deze keuze overeind blijven.

Kortingen
De invoering van de nieuwe WMO per 1 januari 2015 gaat gepaard met forse financiële kortingen. In 2015 bedraagt de korting op het budget voor hulp bij huishouding 40%. De verwachting is dat in de jaren erna nieuwe kortingen door het Rijk volgen. Daarom kiest de gemeente nu voor een systeem dat vooral de kwetsbare inwoners ondersteunt en op de langere termijn financieel is vol te houden.

Eenvoudig en uitgebreid
De gemeente Tynaarlo heeft twee groepen inwoners die gebruik maken van Hulp bij de Huishouding vanuit de Wmo. Een groep mensen die hun huishouden niet zelf kunnen onderhouden vanwege een beperking. Vaak gaat het dan om een lichamelijke beperking. En een groep mensen die geen regie kan voeren op het eigen huishouden. Dit zijn kwetsbare mensen die extra ondersteuning krijgen bij het regelen en organiseren van hun huishouden. Op dit moment maken ruim 800 huishoudens gebruik van Hulp bij de Huishouding vanuit de WMO. Hiervan vallen ruim 250 huishouders onder de noemer ‘kwetsbaar’.

Zelf regelen
Het stoppen met schoonmaakwerk als aparte voorziening betekent dat inwoners van de gemeente Tynaarlo dit in het vervolg zelf moeten regelen. Bijvoorbeeld via het eigen sociale netwerk of een particuliere aanbieder. Voor mensen met een laag inkomen werkt de gemeente aan een inkomensondersteunende regeling. Voor de groep kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van extra ondersteuning bij het regelen en organiseren van hun huis-houden blijft de schoonmaakvoorziening wel via de gemeente lopen.

Overgangstermijn
De gemeente Tynaarlo kiest ervoor om de verandering per 1 mei 2015 te laten ingaan. Tot die datum behouden de inwoners de Hulp bij de Huishouding zoals zij dit ook gewend zijn in 2014. Voor de inwoners van wie de indicatie afloopt voor 1 mei 2015 wordt al wel een andere, passende oplossing gezocht. Deze overgangstermijn geeft inwoners de gelegenheid om zich te oriënteren op het aanbod en zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Aanbieders hebben zo voldoende tijd om een passend aanbod te ontwikkelen voor dit schoonmaakwerk.

Brief
De gemeente Tynaarlo verstuurt deze week aan alle ruim 800 huishoudens die in 2014 ge-bruik maken van de Hulp bij de Huishouding een algemene informatiebrief waarin de veranderingen worden uitgelegd. In deze brief worden inwoners ook uitgenodigd voor de inwonersbijeen-komsten die door de gemeente worden georganiseerd in november. In december 2014 worden alle ruim 800 huishoudens individueel geïnformeerd over wat de wijziging concreet voor hun persoonlijk betekent.

Gemeentehuis Tynaarlo

Gemeentehuis Tynaarlo


Meer berichten over: