Mini-Symposium tijdens Bonifatiusfestival

Geplaatst op: donderdag 25 mei 2017

Zaterdag 10 juni a.s. wordt er in de Bonifatiuskerk te Vries een interessant mini-symposium georganiseerd, waarvoor wij u graag uitnodigen.
Bonifatius is de naamgever van de oude dorpskerk, in zijn huidige vorm één van de oudste kerken van Drenthe, gelegen op de plaats waar al sinds het einde van de 8e eeuw een kerk heeft gestaan, gesticht in de missioneringsbeweging die Bonifatius in Noord-West Europa op gang heeft gebracht.

Dr. Gert van Klinken, kerkhistoricus aan de Protestantse theologische Universiteit, zal een lezing houden over Continuïteit en discontinuïteit van religie in Noord-West Drenthe.
De omgeving van Vries behoort tot de zeldzame gebieden in Europa waar al vanaf het Mesolithicum sprake is van een onafgebroken aanwezigheid van de mens: van (minstens) zevenduizend jaar vóór de jaartelling tot heden. Centraal staat de vraag in hoeverre de kerstening vanaf de late achtste eeuw een als zodanig herkenbaar omslagpunt vormt in de religiegeschiedenis van dit gebied.

Prof. dr. Wouter Slob, predikant te Zuidlaren en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt in zijn lezing een vergelijking tussen de manier van missioneren van Bonifatius met huidige visies op missionair gemeente zijn. Wat is de relevantie van Bonifatius voor de uitdagingen waar de kerk en de samenleving in brede zin voor staat, als het gaat om de vraag naar continuering van de christelijke traditie. Of is de laatste gedoemd om langzaam maar zeker uit onze streken te verdwijnen?
Na beide lezingen is er gelegenheid om met de inleiders in gesprek te gaan.

Het mini-symposium wordt afgesloten met een causerie van dr. Wijnand van der Sanden, werkzaam bij de Provincie Drenthe, over het bezoek dat twee gerenommeerde Britse wetenschappelijke oudheidkundigen, William Lukis en Henry Dryden, in 1878 aan Drenthe brachten waarbij ze ook de Bonifatiuskerk in Vries hebben bezocht en onderzocht. Van der Sanden is de auteur van het boek Lukis en Dryden in Drenthe (2015).

Dit mini-symposium wordt georganiseerd in het kader van het Bonifatiusfestival dat op 10 en 11 juni in Vries plaatsvindt als onderdeel van Tynaarlo, Culturele gemeente van Drenthe 2017-2018.
Deelname staat open voor alle belangstellenden. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelding wordt op prijs gesteld, via bonifatiusfestival@gmail.com
—————————————————————————————————————————————
Programma:
9.45 Inloop en ontvangst
10.00 uur Opening van het Bonifatiusfestival door burgemeester Marcel Thijsen, gemeente Tynaarlo
10.05 uur Lezing Dr. Gert van Klinken
10.50 uur Lezing Prof. dr. Wouter Slob
11.35 uur Discussie
12.00 uur Causerie Dr. Wijnand van der Sanden
12.30 uur Afsluiting
(voor de deelnemers is er soep met brood – uitgebreidere lunchmogelijkheden op de Streekmarkt die op de Brink voor de kerk wordt gehouden)


Meer berichten over: