Nina Hofstra kiest voor Tynaarlo

Geplaatst op: maandag 29 augustus 2016

Wethouderschap prevaleert boven zetel Tweede Kamer der Staten Generaal.
Door het vertrek van een VVD-kamerlid komt een zetel in de Tweede Kamer beschikbaar. Wethouder en dorpsgenoot Nina Hofstra is de eerstvolgende op de kandidatenlijst. Zojuist heeft zij het college van B&W geïnformeerd over haar definitieve besluit om het wethouderschap te laten prevaleren boven een zetel in de Tweede Kamer.

“Hoewel zo’n aanbod eervol is, heb ik er vol overtuiging voor gekozen om deze termijn in Tynaarlo, samen met mijn collega’s, op basis van ons collegemanifest, tot een goed einde te brengen. Ik geniet van de samenwerking in ons gemeentehuis en van de projecten en werkzaamheden waar ik een bijdrage aan mag leveren. Onze nieuw ontwikkelde en gezamenlijke manier van werken, de huidige bestuurscultuur en de daarbij horende ambtelijk/bestuurlijke samenwerking inspireren mij enorm om me te blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners” aldus de wethouder.

B&W constateren met genoegen dat daardoor haar inbreng in Tynaarlo alsook in het Haagse gemeentelijk netwerk (VNG financiën) en het Drentse (financiën en vrijetijdseconomie) behouden blijft.


Meer berichten over: