O.B.S. De Vijverstee maakt kennis met de “Timmerman van het bos”

Geplaatst op: vrijdag 22 januari 2016

Vanmiddag gingen de leerlingen van Juf Fenny Zandvoort Groep 7 weer hard aan het werk op de Welteberg. Ze werden opgevangen door de vrijwilligers van het IVN afd. Vries, Tineke Schat, Siepke Sikkes, Ineke Brouwer en Siebren Zijlstra. De groep werd in tweeën gedeeld. De ene helft ging met Siepke, Ineke en Tineke flink aan het zagen en knippen om de wilde jonge boompjes te verwijderen. De andere helft ging met Siebren mee naar een oude boom waar de specht, de ‘Timmerman van het bos” deze week al stevig aan het werk was geweest. Want Siebren had het hem gehoord. Siebren vertelde dat er 3 soorten spechten zijn. In plaats van een boekje pakte hij zijn mobiel en daaruit liet hij een mooi geluid van de specht. Hoe kan dat nou dat de vogel zo hard kan timmeren zonder dat hij hoofdpijn krijgt? Nou, dat heeft Siebren allemaal uitgelegd.
Verder ging de les over de geschiedenis van de grafheuvels waarvan er alleen al hier in Drenthe zo’n 250 stuks zijn. Er zijn verschillende soorten en ze zijn ook verschillend gebruikt. De ene keer zijn mensen liggend, dan weer gehurkt of helemaal alleen begraven.

Deze groep vrijwilligers doet dit werk al ongeveer 8 jaar met de kinderen van De Vijverstee. Het is ook altijd de gebruikelijk om dit met groep 7 te doen. Het heideveld is van het Staatsbosbeheer. Zij geven ook het gereedschap te leen. Veel vrijwilligers zijn naast lid van het IVN ook lid van Staatsbosbeheer of van de Natuurmonumenten.

 


Meer berichten over: