Ongerustheid over toekomst bibliotheken Tynaarlo

Geplaatst op: dinsdag 3 mei 2016

“Ik begrijp de ongerustheid die er op dit moment is over de toekomst van de bibliotheek heel goed.” Aan het woord is wethouder Miriam van Dijk. “Achter de schermen zijn we samen met de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo hard aan het werk om te bekijken wat haalbaar is binnen de beschikbare budgetten om de bibliotheekfunctie in onze gemeente te behouden. We hebben de Stichting gevraagd om na te denken over de toekomst van de bibliotheek in de gemeente Tynaarlo. Landelijk en provinciaal zie je dat de budgetten voor de bibliotheken anders worden ingezet en wij volgen die tendens. We willen een toekomstbestendige bibliotheekfunctie in onze gemeente.”
Plannen van de bibliotheekstichting
De Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo heeft onderzoek gedaan naar de bibliotheeklocaties in Zuidlaren, Vries en Eelde-Paterswolde. Op basis van dat onderzoek denkt de Stichting aan behoud van het eigen pand aan de Middenstraat in Zuidlaren als hoofdvestiging. In de toekomst zal daar dan minder keuze in aanwezige boeken zijn (12.500) en wordt de vrijkomende ruimte verhuurd als kantoorruimte. In Eelde-Paterswolde is de Stichting in overleg met de schoolbesturen om een uitleenpunt te vestigen in de nieuw te bouwen school in Groote Veen. Voor Vries ziet de Stichting het gemeentehuis in Vries als meest geschikte locatie.

Bibliotheek op school blijft ook
Voor Miriam van Dijk is de Bibliotheek op School erg belangrijk. “We zien dat de Bibliotheek op School een groot succes is, steeds meer kinderen maken er gebruik van. Dat willen we heel graag in stand houden, dat hebben we de Stichting ook meegegeven. Je stimuleert daardoor kinderen al op jonge leeftijd om te gaan lezen.”
Bibliotheek van de toekomst
Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst er volgens de wethouder uit? “Te denken valt aan een verschuiving: van de huidige bibliotheken met een grote collectie boeken naar uitleenpunten in Vries, Eelde-Paterswolde en Zuidlaren met een kleinere selectie boeken. Je kunt dan thuis boeken uitzoeken vanachter je computer, die boeken reserveren en vervolgens ophalen en inleveren bij het uitleenpunt. De collectie waaruit je kunt kiezen is veel groter dan wat de huidige bibliotheekvestigingen op de planken hebben staan. Je kunt in zo’n uitleenpunt ook nog steeds in boeken snuffelen en het blijven ontmoetingspunten. Wie moeite heeft met internet, kan hulp krijgen van de vrijwilligers in de uitleenpunten. Voor de meeste mensen is digitale dienstverlening geen enkel probleem, ze kopen nu al veel spullen online. Ik ben er van overtuigd dat mensen ook hier snel aan gewend zijn.”

Overleg met provincie
“We waren samen met de Stichting al heel ver gevorderd, totdat we te horen kregen dat de provincie Drenthe haar subsidie voor de ondersteuning van bibliotheken anders wil gaan inzetten. Daardoor heeft de Stichting vooralsnog ruim € 50.000,= minder beschikbaar, waardoor de Stichting haar meerjarenbegroting niet meer rond krijgt. Het overleg dat we hierover met de provincie voerden, ligt nu helaas even stil door het vertrek van gedeputeerde Van der Tuuk. Ik hoop dat we binnenkort met zijn opvolger om tafel kunnen om de provinciale subsidiëring van het bibliotheekwerk te bespreken.”

Kan de gemeente extra geld beschikbaar stellen?
Onlangs maakte de gemeente bekend dat in 2015 een incidenteel voordeel is behaald van ruim zes miljoen euro. Kan een deel daarvan gebruikt worden om de bezuinigingen op het bibliotheekwerk terug te draaien? Miriam van Dijk legt uit dat het niet zo simpel is als het lijkt. “De gemeenteraad heeft twee jaar geleden besloten minder geld beschikbaar te stellen voor het bibliotheekwerk. Niet incidenteel voor een jaar, maar structureel. Op basis van dat besluit zijn we in gesprek gegaan met de Stichting. Het positieve saldo van vorig jaar is eenmalig. We gaan binnenkort de gemeenteraad voorstellen wat we daarmee zouden kunnen doen. Zo willen we op verzoek van de ChristenUnie de komende drie jaar jaarlijks € 100.000,= beschikbaar stellen voor accenten die de gemeenteraad wil leggen, gedurende het jaar. De gemeenteraad maakt daarin eigen keuzes. Of dit incidentele geld effectief ingezet kan worden voor de bibliotheken? Daar wordt naar gekeken en het is aan de gemeenteraad om daar een besluit over te nemen.”


Meer berichten over: