Ontwerp- en schetssessies Vries Zuid gaan van start

Geplaatst op: dinsdag 10 september 2019

23 september is de eerste ontwerp- en schetssessie voor de nieuwe woonwijk in Vries Zuid in café Onder de Linden in Vries. De gemeente realiseert hier een nieuwe woonwijk van maximaal 75 woningen. Hoe de nieuwe wijk eruit zou moeten zien hoort de gemeente graag van haar inwoners.
In vier ontwerp- en schetssessies gaan deelnemers al schetsend met elkaar in gesprek over thema’s als duurzaamheid, de verkeersontsluiting, de inrichting van de wijk en de aansluiting met het dorp Vries. Dit gebeurt onder begeleiding van een stedenbouwkundig bureau. Het eindresultaat is een stedenbouwkundig plan voor Vries Zuid.
Schetst u mee?
In verband met de voorbereiding van de schetsbijeenkomst is het van belang dat er een goede inschatting van het aantal deelnemers kan worden gemaakt. Meld u daarom uiterlijk 18 september aan via vrieszuid@tynaarlo.nl.
Programma 23 september 2019
19.15 uur: Inloop met koffie en thee
19.30 uur: Welkom door wethouder Pepijn Vemer
19.45 uur: Introductie over het ontwerpproces door Mathijs Dijkstra van LAOS Landschapsarchitectuur en Stedenbouw
20.00 uur: Aan het werk: ontwerpsessie 1
21.30 uur: Afsluiting


Meer berichten over: