Ook dit jaar weer Kinderspeldagen in Vries

Geplaatst op: dinsdag 14 juni 2016

Op 24, 25 en 26 augustus a.s. organiseren Plaats de Wereld, Protestantse Kerk Vries en Volksvermaken Vries weer ‘Kinderspeldagen’ voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Drie dagen vol vertier, plezier en verrassing. Dit jaar is er ruimte voor 120 kinderen om deel te nemen aan de Kinderspeldagen.

Aanmelden kan van 15 tot en met 30 juni a.s. d.m.v. het aanmeldformulier dat de kinderen op school krijgen uitgereikt. Gezien de beperking in aantal is het zaak om snel te reageren als je mee wilt doen. De kosten bedragen slechts € 12,50 per kind. Hiervoor heb je drie dagen plezier, eten, drinken en nog veel meer. Als je mee wilt doen, doe je alle drie de dagen mee.

Wat ga je allemaal beleven?

Voor de woensdagochtend hebben we op en rond de Brink een aantal (nieuwe en bekende) workshops voorbereid. Voor de woensdagmiddag hebben we per leeftijdsgroep een passende activiteit gepland.

Op de donderdag en vrijdag gaan we met z’n allen naar het Evenemententerrein aan de Veenweg. Daar is alle ruimte om hutten te bouwen en is ook gezorgd voor een programma voor die kinderen die even wat anders willen doen.

Ouders, broertjes, zusjes en grootouders zijn op vrijdagmiddag vanaf 16.30 uur van harte welkom om de Kinderspeldagen feestelijk af te sluiten én om de fraaie bouwwerken van hun kroost te bewonderen.

Natuurlijk kan de organisatie nog allerlei hulp gebruiken. Wilt u op enigerlei wijze een bijdrage leveren aan de ‘Kinderspeldagen 2016’, meldt u dan via kinderspeldagenvries@gmail.com.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • het leveren van (bouw)materialen (schoon ongeverfd hout, liefst met zo weinig mogelijk spijkers, zoals pallets e.d.)
  • andere sponsorbijdragen in welke vorm dan ook
  • het sponsoren van de deelname van één of meer kinderen
  • een dagdeel of meer bijspringen als vrijwilliger

Wilt u bijspringen als vrijwilliger? Op 30 juni a.s. is een informatieavond gepland voor alle vrijwilligers. U bent daarbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Aanvang 19.30 uur in het Ontmoetingshuis (naast de Dorpskerk). Alle hulp is welkom, ook als u maar een dagdeel of minder kunt helpen!

 

 


Meer berichten over: