Ook op de trottoirs groeit het onkruid weer…

Geplaatst op: maandag 14 mei 2018

Zoals elk voorjaar neemt het onkruid toe. En daarmee ook de vragen over de onkruidbestrijding in onze goten en op onze trottoirs en parkeerplaatsen. Acht vragen en antwoorden aan gemeentelijke onkruidbestrijders.

Vraag 1. Met welke bestrijdingsmiddelen spuiten jullie?
We gebruiken geen chemische middelen, alleen maar mechanische: borstels en heet water.

Vraag 2. Welk materiaal hebben jullie daarvoor?
Een veegauto borstelt alle goten. Met twee heet-watermachines doen we voetpaden en parkeerstroken. En de lastig te bereiken plekken met een kleine handmatige heet-watermachine. Denk bijvoorbeeld aan de bestrating rondom glascontainers. Daarnaast hebben onze zes wijkploegen handborstels.

Vraag 3. Hoe werken die heet-watermachines?
Ze hebben een dichte bak met sensoren aan de voorzijde. Deze ‘zien’ het onkruid staan en spuiten gericht een straal heet water in het hart van het onkruid. Hierdoor gaat het onkruid dood.

Vraag 4. Hoe groot is het oppervlak waar jullie onkruid bestrijden?
De rijbanen, fietspaden, trottoirs, inritten, parkeerplaatsen en vluchtheuvels waar wij het onkruid bestrijden zijn bij elkaar opgeteld ongeveer 40 hectare. Een oppervlakte vergelijkbaar met zo’n 80 voetbalvelden. De afstand langs trottoirbanden die wij onkruidvrij maken (en waar we de goten borstelen) is zo’n 240 kilometer.

Vraag 5. Garanderen jullie met dat materieel onkruidvrije trottoirs?
Nee. De bestrating van het openbaar gebied kan onmogelijk altijd net zo onkruidvrij zijn als de opritten en terrassen van veel particulieren woningen. Dat zou veel te kostbaar zijn, wat de inwoners via de lokale belastingen zouden moeten betalen.
Er mag dus onkruid staan op voetpaden. De afspraak is dat de buitenruimte op een basisniveau onderhouden wordt. In schoolcijfers: tussen een 5,5 en een 7,4.

Vraag 6. In welke maanden bestrijden jullie het onkruid?
Het hele jaar door.

Vraag 7. Hoeveel tijd kost één beurt door de hele gemeente?
Een hele beurt in de gemeente ongeveer acht tot tien weken.

Vraag 8. Hebben de inwoners ook invloed op de onkruidbestrijding?
Jawel, iedereen kan helpen. Ziet u een onkruidmachine aankomen? Geef hem dan de ruimte. Bijvoorbeeld door je auto even weg te zetten.

Bij de foto: Gemeentelijke onkruidbestrijders voor de wave, de veegauto en de handwave.


Meer berichten over: