Ook VAKO gymnastiek voert actie voor meer vrijwilligers

Geplaatst op: woensdag 4 mei 2016

VAKO gymnastiek vindt het hebben van betrokken leden van groot belang. De insteek van de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en daarnaast dat de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut. Met ondersteuning van de vrijwilligerscommissie probeert VAKO gymnastiek te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende functies binnen de vereniging. Het is daarbij belangrijk dat taken over zoveel mogelijk vrijwilligers worden verdeeld. Vele handen maken immers licht werk. Met behulp van de aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van Sport Drenthe gaat VAKO gymnastiek binnenkort nieuwe vrijwilligers werven.
Het bestuur geeft aan: VAKO Gymnastiek is een bloeiende vereniging. Een vereniging met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die binnen de vereniging verricht worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. We kijken daarbij in eerste instantie naar de talenten en interesses van geïnteresseerden, en zoeken daar een passende taak bij. Zo is het voor de nieuwe vrijwilligers erg leuk om met de taak aan de slag te gaan.”
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd cursusleider Anne Prins: “Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat ook deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.’
‘Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je verenging hoort er bij’ zo stelt het bestuur. Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken.”
Voor 1 juni zullen zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen.


Meer berichten over: